Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSOD

ZAWIADOMIENIE  o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Os

Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSOD
Festiwal Zdrowia w Galerii Krakowskiej

W dniach 18-20 maja w Galerii Krakowskiej odbył się 6. Festiwal Zdrowia organizowany przez Międzynarodowe...

Festiwal Zdrowia w Galerii Krakowskiej
Najważniejsze działania OSOD w 2011 r.

Od początku swojej działalności OSOD oprócz pomocy na rzecz osób dializowanych upowszechnia wiedzę o zagrożeniu...

Najważniejsze działania OSOD w 2011 r.