O nas

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym od 2004 r. Zrzeszamy osoby dializowane, po przeszczepieniu oraz ich rodziny z całej Polski. Wspieramy pacjentów z Przewlekłą Chorobą Nerek oraz ich bliskich, pomagamy im upo-rać się z przeciwnościami, jakie niesie konieczność dializ, służmy im dobrym słowem, radą i pomocą w znajdo-waniu rozwiązań ich problemów zdrowotnych, a także wydajemy dla nich czasopismo Dializa i Ty. Jednocześnie zajmujemy się edukacją społeczeństwa by budować świadomość zagrożenia chorobami nerek. Promujemy profilaktykę chorób nerek, zwłaszcza wśród osób z grupy ryzyka oraz ideę transplantacji, jako najlepszą metodę ratowania życia ciężko chorych osób, organizujemy bezpłatne badania profilaktyczne oraz otwarte wykłady dotyczące profilaktyki PChN – wszystko to, by zatrzymać rozprzestrzenianie się tej cywilizacyjnej choroby, doty-kającej ok. 12% społeczeństwa.

Do tej pory mogliśmy prężnie działać dzięki wsparciu finansowym Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodar-czej Medycyna Polska – organizacji skupiającej operatorów publicznych i niepublicznych stacji dializ w Polsce. Jednak w grudniu 2017 r. nasze stałe dofinansowanie zostało drastycznie zmniejszone i przyszłość Stowarzysze-nia stanęła pod znakiem zapytania. Dlatego w tym trudnym dla nas momencie zwracamy się do Państwa o pomoc.

Od lat w Stowarzyszeniu udziela się wielu pacjentów, bez pomocy, których nie moglibyśmy funkcjonować. Opieramy się na pracy społecznej naszych członków oraz pracowników, którzy prowadzą administrację, kierują stałymi projektami oraz wdrażają nowe, poszerzając zasięg naszych działań. Ponieważ wiemy, jak bardzo po-trzebna jest nasza pomoc osobom chorym i ich opiekunom, jak ważna jest edukacja społeczeństwa na temat konieczności profilaktyki chorób nerek, kierujemy do Państwa prośbę o wsparcie finansowe Stowarzyszenia. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Nasza organizacja ma również status pożytku publicznego.

Z poważaniem,

Iwona Mazur – Prezes OSOD

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych skupia pacjentów leczonych narkozastępczo się w ośrodkach dializ na terenie Polski. Członkiem Stowarzyszenia może byc każdy obywatel Unii Europejskiej a w szczególności osoby:
a) dializujące się,
b) z przewlekłą niewydolnością nerek,
c) po przeszczepieniu nerek;
d) osoby w predializie

Cele Stowarzyszenia:
– informacje dla pacjentów i ich rodzin,
– ochrona praw pacjentów,
– informacje na temat bezpiecznej diety dla pacjentów dializowanych,
– pomoc w problemach medycznych,
– współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
– pomoc w zakupie tańszych, niezbędnych dla pacjentów leków,
– integracja ze środowiskami dializowanych w kraju i za granicą,
– pomoc w znajdowaniu tanich kwater w czasie dializ gościnnych,
– występowanie w imieniu osób dializowanych do Ministerstwa Zdrowia i władz Polski na rzecz profilaktyki chorób nerek,
– informacje na temat dializ gościnnych,
– zapewnienie standardów europejskich chorym dializowanym w Polsce.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych zostało zarejestrowane w dniu 7 stycznia 2004 r. (KRS 0000186438)

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Zarządu:

  • Iwona Mazur

Członkowie:

  • Rajmund Michalski
  • Marcin Trzebicki

 

W związku z zarejestrowaniem przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian w Statucie Stowarzyszenia, prosimy o korzystanie z dwóch rodzajów deklaracji członkowskich. Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji. Szczegóły w Statucie Stowarzyszenia.

Wszystkich tych, którzy chcą stać się zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia, na zwrócenie uwagi na fakt, że członek zwyczajny ma między innymi prawo i zaszczyt wybierania i wybieralności do władz Stowarzyszenia, które implikują także pewne obowiązki (np. uczestniczenie w walnych zebraniach Stowarzyszenia). Zapraszamy więc do wypełniania tej deklaracji wszystkich tych, którzy mają chęć i możliwość czynnego włączenia się w życie Stowarzyszenia.

Deklaracja członka zwyczajnego doc, pdf

Wszystkich tych, którzy nie mogą wesprzeć nas swoją bezpośrednią współpracą, jednak darzą nas sympatią, którym nie jest obojętny los ludzi dializujących się, chorujących na nerki, oczekujących na przeszczep oraz członków ich rodzin, czy opiekunów takich osób, prosimy o wstępowanie w szeregi członków wspierających Stowarzyszenia i wypełnienie poniższej deklaracji.

Deklaracja członka wspierającego doc, pdf

Adres:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
ul. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków
tel: 12 625 46 13

NIP: 645 23 23 383 REGON: 278181753

Konto: Bank Millenium S.A 12 1160 2202 0000 0000 8358 5682

Honorowi Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych:

  • Profesor Bolesław Rutkowski
  • śp. Profesor Olgierd Smoleński
  • Profesor Andrzej Więcek
  • dr. n. med. Wacław Bentkowski
  • Katarzyna Ditrejnowska

Bilans oraz sprawozdanie merytoryczne za:

Zgromadzenie Walne Zarządu- 2019 rok

Komisja rewizyjna.>Lista obecnosci na walnym 2019Protokol OSOD 2019 (skan, podpis)Protokol z posiedzenia KR2019

Protokol_ ZWZ_podsumowanie 2018 Min.

_________________________________________________________________________________

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
13.06.2020

Protokół OSOD za 2019 rok OSOD 2019