Ciekawe linki

Odnośnik Opis
www.dializadomowa.pl Strona Ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na rzecz jakości życia osób dializowanych „Dializa domowa – życie bez granic”
www.dialped.pl Oddział Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcegow Krakowie
www.eturystyka.org/content/view/589/102 Strona o opiece zdrowotnej w UE
www.globaldialysis.com/search-for-dialysis-centres.html Wyszukiwarka stacji dializ na świecie.
www.nefrologia.org Strona Stowarzyszenia Nefrologia Polska
www.eturystyka.org/content/view/589/102/ Strona na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), i usług opieki zdrowotnej w UE
www.czelej.com.pl Strona wydawnictwa Czelej
www.przeszczeprodzinny.pl Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant uruchomiła pierwszy w Polsce portal dla osób zainteresowanych tematem dawstwa rodzinnego.
www.swiatowydziennerek.pl Strona na temat programu Światowego Dnia Nerek przygotowana przez stowarzyszenie URONEF
www.rodzinydawcow.pl Jest to portal poświęcony dawstwu narządów przedstawionemu przez pryzmat doświadczeń osób, które w swoim życiu stanęły w obliczu śmierci swoich najbliższych, dzięki decyzji którą podjęły dały szansę chorym na drugie życie.
www.ewopa-renalchild.com

Odnośnik Opis
www.amgen.com Amgen Sp. z o. o.
www.avitum.com.pl B|Braun Avitum Poland Sp. z o.o.
www.hurtofarm.com.pl Hurtofarm – Centrum Dializa Sp. z o.o.
www.medyk.itl.pl Centrum Medyczne „Medyk”
www.nefrologia.org Strona Stowarzyszenia Nefrologia Polska
www.fresenius.com.pl Fresenius NephroCare Polska Sp. z o. o.
www.pozytek.gov.pl Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.hand-prod.com.pl Hand-Prod Sp. z o.o.
https://www.janssen-cilag.pl Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
www.roche.pl/portal/eipf/poland/portal/pl Roche Polska Sp. z o. o.

Partnerzy

 • Krajowy Konsultant do spraw Nefrologii i Dializoterapii, Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, Tel.: tel.: 583 492 505 , E-mail: bolo@amg.gda.pl, strona WWW: www.dializa.org
 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Prezes: Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek, Tel.: tel.: (0 32) 255 26 95, E-mail: nefro@spskm.katowice.pl, strona WWW: www.ptnefro.org
 • Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska, Prezes: doc. dr hab.n.med. Waldemar Skawiński, Tel.: (0-22) 831 52 81, E-mail: nefrologia@izbamedpol.pl, strona WWW: www.izbamedpol.pl
 • Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego i Transplantologicznego
 • Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Prezes: Robert Kęder, Tel.: 0 601 216 789, E-mail: robertkeder@hotmail.com, strona WWW: www.federacjapacjentow.pl
 • Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji (PSST), Prezes.: Krystyna Murdzek, E-mail: sportpotransplantacji@op.pl, Strona WWW: www.sportpotransplantacji.org.pl
 • Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”, Prezes: Henryk Witek, Tel.: tel.: 663 356 203, E-mail: nephros@poczta.onet.pl, strona www: www.nephros.jasnet.pl
 • Stowarzyszenie Dializowanych „Sztuczna Nerka” Bytom, Przew.: Mirosław Mańka, Tel.: (032) 340 60 25, E-mail: mman60@tlen.pl
 • Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Nerek „Sztuczna Nerka” Kielce, Przew.: Jerzy Pyrek, Tel.: (041) 344 23 97, E-mail: jtpyrek@interia.pl , strona WWW: www.nephros.jasnet.pl
 • Stowarzyszenie Pomocy Dializowanym w Rzeszowie, Przew.: dr Wacław Bentkowski
 • Gdańskie Stowarzyszenie Dializowanych im. Janusza Brewki przy AM w Gdańsku, Klinika Chorób Nerek, Przew.: Romuald Giruń, Tel.: (058) 346 83 93
 • Stowarzyszenie Chorych Wymagających Dializowania w Wałbrzychu, Przew.: Tadeusz Czupyk, Tel.: (074) 844 03 98
 • Zgierskie Stowarzyszenie Dializowanych w Zgierzu, Przew.: Jarosław Wilczek, Tel.: (42) 714 44 40
 • Stowarzyszenie Chorych Wymagających Dializowania w Wałbrzychu, Przew.: Tadeusz Czupyk, Tel.: (074) 844 03 98
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie „NERKA”, Prezes.: Bogumiła Burda, Tel.: 503096984, E-mail: B.Burda@ih.uz.zgora.pl, strona WWW: www.nerka.za.pl

Inne oranizacje:

Napisz komentarz