8 marca ŚWIATOWY DZIEŃ NEREK w Małopolsce


W dniu 8 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Racławickiej 56, odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Nerki. Hasłem spotkania było „Ofiaruj-NERKI DLA ŻYCIA-Otrzymaj”.

Tematami przewodnimi konferencji były: potrzeba promowania profilaktyki zdrowotnej
(w tym regularnych badań profilaktycznych pod kątem chorób nerek) oraz przeszczepienia od dawców żywych (w szczególności przeszczepień rodzinnych).

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, środowiska medycznego, przedstawiciele kościoła, organizacji pozarządowych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci kierunków medycznych.

Spotkanie rozpoczął Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Pan Marszałek podkreślił potrzebę oraz zaangażowanie Województwa Małopolskiego w działania promujące profilaktykę zdrowotną oraz zmierzające do zwiększenia ilości przeszczepów rodzinnych w Małopolsce.

Pierwszym z prelegentów był prof. dr hab. Antoni Czupryna z I Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM. W swoim wystąpieniu przypomniał zebranym o początkach transplantologii w Polsce
(w tym o pierwszym udanym przeszczepie nerki, który miała miejsce w dniu 6 stycznia 1966r. w Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie). Profesor przedstawił również statystyki przeszczepiania nerek w Polsce: średnio przeszczepia się w kraju 800-1000 nerek rocznie, liczba oczekujących to ok. 2 600 osób, czas oczekiwania od pierwszej dializy do przeszczepienia w 2010r. wynosił średnio 2 lata i 10 miesięcy. Podkreślił również potrzebę zwiększania ilości przeszczepień od dawców żywych. Statystycznie prawie 90% przeszczepów od dawców żywych przeżywa 3 lata, od dawców zmarłych procent ten zmniejsza się do poniżej 80%.

Dr Marcin Krzanowski z Katedry i Kliniki Nefrologii CM UJ przedstawił przewlekłą chorobę jako problem społeczny. Zaznaczył, iż najskuteczniejsze leczenie możliwe jest wówczas gdy choroba zostanie wykryta jak najwcześniej. Wówczas możliwe jest wprowadzenie leczenia nefroprotekcyjnego, pozwalającego na odsunięcie skutków choroby nawet o kilkanaście lat. Tak jak pozostali specjaliści podkreślił potrzebę regularnych badań profilaktycznych (badanie moczu na obecność albumin oraz poziom stężenia kreatyniny we krwi) w szczególności u osób z grupy ryzyka, czyli: osób z nadciśnieniem, cukrzycą, chorobami nerek w rodzinie oraz osób po 65 roku życia.

Kolejny z prelegentów – dr Tomasz Kruszyna z I Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM zwrócił uwagę na fakt iż przeszczepienie narządu od dawcy zmarłego jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia, to i tak najlepsze wyniki daje wyprzedzające przeszczepienie nerki (najlepiej od

dawcy żywego). Dr Kruszyna w swojej prezentacji szczegółowo przedstawił kto może oddać nerkę. Są to przede wszystkim osoby spokrewnione (rodzice, rodzeństwo) oraz dalsi krewni (jak wujek, ciocia, dziadkowie, córki i synowie, kuzyni). Dawcą mogą być również osoby niespokrewnione: małżonek, osoba przysposobiona (adoptowana), przyjaciele, koledzy
z pracy. Dr Kruszyna odpowiedział również na nurtujące pytanie: dlaczego dawcy żyją dłużej? Dawcy żyją dłużej, gdyż od momentu pobrania narządu, do końca życia poddawani są regularnym badaniom lekarskim, celem stałego kontrolowania jego stanu zdrowia.

Iwona Mazur – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych przedstawiła działania realizowane przez Stowarzyszenie w zakresie edukacji społecznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz na rzecz promowania idei transplantacji (w tym Akcji „Drugie życie”, skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, koordynowanej w Małopolsce przez Stowarzyszenie). Wspomniała również o organizowanych od 9 marca przez Stowarzyszenie bezpłatnych badaniach profilaktycznych na terenie Krakowa (plakat w załączeniu), oraz o bezpłatnych badaniach w Tarnowie i Nowym Sączu (załącznik). „1 na 10 osób choruje na nerki. Choroba nerek nie bolą, stąd tez tak ważne jest choć raz w roku wykonanie prostych badań, pozwalających na ocenę funkcji nerek”. – powiedziała Pani Prezes.

Honorowym uczestnikiem konferencji był Pan Marek Thier, który rok temu w czerwcu – w dniu swoich 40tych urodzin- otrzymał od swojej mamy nerkę. Pan Marek podkreślił jak ważna w podjęciu skutecznego leczenia jest wczesna diagnoza choroby oraz opowiedział o samym przygotowaniu do przeszczepu i „drugim życiu” po przeszczepie rodzinnym.

Ks. dr Krzysztof Biros przedstawił ideę transplantacji z punktu widzenia kościoła katolickiego, podkreślając słowa Papieża Jana Pawła II „Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości. Nie oznacza jedynie oddania czegoś, co do nas należy, ale jest częścią nas samych, (…) jest bowiem częścią istotną osoby, która poprzez to ciało objawia się i wyraża” (Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae, Wstęp, 3).

Spotkanie podsumował Pan Grzegorz Baran – Wicekurator Małopolski, wskazując potrzebę edukacji młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz podkreślił korzyści z włączania młodych ludzi w promowanie idei transplantacji wśród swoich najbliższych oraz społecznościach lokalnych.

Organizatorami konferencji było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych oraz Województwo Małopolskie.

Napisz komentarz