DBAJ O NERKI – TWÓJ FILTR ŻYCIA

Zaproszenie
do udziału w projekcie
DBAJ O NERKI – TWÓJ FILTR ŻYCIA

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych z siedzibą w Krakowie serdecznie zapraszają szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu krakowskiego do udziału w projekcie edukacyjnym „DBAJ O NERKI – TWÓJ FILTR ŻYCIA”.

1. Celem projektu jest:

– wzrost wiedzy młodzieży na temat profilaktyki oraz leczenia chorób nerek,
– rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej.

2. Projekt przewiduje:

• 2 bloki warsztatowe

I blok – JAK DBAĆ O NERKI

– spotkanie z lekarzem nefrologiem (45 min.)
– spotkanie z dietetykiem (45 min.)
– spotkanie z osobą dializowaną lub po przeszczepie nerki (45 min.)

II blok – JAK PROWADZIĆ KAMPANIE EDUKACYJNE W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

– warsztaty z coachem (rozwój umiejętności wykorzystywania kreatywnych form prowadzenia kampanii edukacyjnych) (2×45 min.)
– nauka przez dzielenie się doświadczeniem (spotkanie z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu kampanii prozdrowotnych (45 min.)

• Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w lokalnym środowisku

Uczniowie zostaną zaproszeni do przeprowadzenia – w oparciu o zdobytą wiedzę – kampanii edukacyjnych w swoich społecznościach lokalnych. Kampania będzie miała na celu promowanie profilaktyki chorób nerek oraz idei transplantacji, jako najlepszej metody leczenia ciężko chorych osób. Organizatorzy dostarczą uczniom materiały promocyjne (ulotki informacyjne, koszulki).

Szkoła, której kampania w opinii jury (złożonego z przedstawicieli organizatorów projektu), zostanie oceniona najwyżej – otrzyma nagrodę.

Kryteriami oceny będą: oryginalność pomysłu, zaangażowanie oraz zasięg przeprowadzonych działań.

3. Terminy

Spotkania zaplanowane są na miesiące wrzesień-październik 2012r.

Kampanię, o której mowa w pkt. 2 uczniowie przeprowadzą w miesiącach październik-listopad 2012r.

4. Ilość osób biorących udział w projekcie

Do udziału w warsztatach zapraszamy po 30 uczniów z każdej ze szkół.

5. Miejsce organizacji spotkań

Spotkania odbędą się na terenie szkół zakwalifikowanych do projektu.

6. Organizatorzy projektu:

Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, www.powiat.krakow.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, ul. Wilczy Stok 12,
30-237 Kraków, www.osod.info

7. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 czerwca, u koordynatora projektu:
Agnieszki Ślusarczyk pod nr tel.: 691 48 68 48, 12/625 46 13, lub mailowo: aslusarczyk@osod.info

Zgłoszenie

Napisz komentarz