Zwyczajne Walne Zebranie Członków OSOD

26 lutego 2011 roku w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Członków, które podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, udzielając następnie absolutorium Władzom Stowarzyszenia za ostatni rok kadencji.

Walne Zebranie wybrało także władze nowej kadencji, która będzie trwała do końca roku 2014. Do Zarządu Głównego wybrani zostali pp.: Iwona Mazur (Prezes), Dorota Ligęza oraz Mirosław Mańka. Komisja Rewizyjna nowej kadencji to pp.: Elżbieta Kaczmarczyk (Przewodnicząca), Bożena Czernatowicz oraz Krystyna Kłapa.

Napisz komentarz