Zaproszenie na inaugurację kampanii Drugie Życie

Szanowni Państwo,
Fresenius Medical Care Polska oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych zapraszają na spotkanie inaugurujące kampanię Drugie życie w Małopolsce, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2011 o godzinie 14:30 w sali nr 201 ( II piętro ) w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22.

26 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Transplantacji – jako upamiętnienie pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Podczas spotkania Konsultant Wojewódzki ds. Transplantologii dr Piotr Przybyłowski wygłosi wykład na temat przeszczepiania narządów w Małopolsce.

Obecny będzie również Małopolski Kurator Oświaty, Transplantolog z Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych oraz przedstawiciel pacjentów żyjących dzięki transplantacji.

Ponadto przedstawione zostaną szczegóły akcji, która ma na celu szerzenie wiedzy na tematy związane z transplantacją poprzez zachęcenie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych do realizowania własnych kampanii informacyjnych na terenie swoich placówek. Obecni przedstawiciele szkół otrzymają od organizatorów materiały edukacyjne.

Do dnia dzisiejszego do udziału w kampanii zgłosiło się 18 szkół ponadgimnazjalnych z całej małopolski. Organizatorzy są w stanie zapewnić materiały edukacyjne 30 placówkom, dlatego też pragniemy rozpowszechnić informację na temat kampanii.

Kampania Drugie Życie

Cel

Kampania ma na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie transplantacji. W ramach akcji przekazujemy młodzieży informacje o transplantacji, uświadamiamy znaczenie oświadczenia woli i zachęcamy do prowadzenia własnych działań promujących przeszczepianie narządów. Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania rozmów.

Wierzymy, że rzetelne informacje oraz oddolne działania są w stanie doprowadzić do zwiększenia ilości przeszczepień w naszym kraju.

Zasady

Akcja skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. W ramach projektu zachęcamy uczniów do organizacji na terenie swoich szkół kampanii informacyjnych na temat transplantacji. Kształt prowadzonej akcji zależy wyłącznie od kreatywności i zaangażowania młodzieży. Uczniowie mogą m. in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Zadaniem szkoły jest wyznaczenie spośród uczniów koordynatorów działań, którzy będą łącznikami pomiędzy organizatorami a placówką.

Szkoły biorące udział w kampanii otrzymają materiały informacyjne i promocyjne oraz druki oświadczenia woli. Organizatorzy zapewniają wsparcie merytoryczne oraz możliwość spotkania z lekarzem specjalistą w dziedzinie transplantologii. Po przeprowadzonej kampanii należy przesłać do organizatorów raport dokumentujący działania młodzieży. Najciekawsze kampanie zostaną wyróżnione.

Wszelkie informacje o akcji i jej organizatorach znajdują się na stronach internetowych: www.drugiezycie.org.pl oraz www.osod.info.

Ramowy Harmonogram Akcji

Czas trwania akcji – Semestr letni roku szkolnego 2010/2011 (styczeń – czerwiec 2011)
Styczeń 2011 – zaproszenie dyrektorów małopolskich szkół do udziału w kampanii
26 Stycznia 2011, godzina 14:30 – spotkanie inauguracyjne w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Luty – Maj 2011 – realizacja kampanii w szkołach
Czerwiec 2011 – zebranie raportów oraz podsumowanie akcji w szkołach z terenu województwa, konferencja, wyróżnienie najciekawszych kampanii

Więcej informacji:

Koordynator akcji

Monika Kowalik
tel. 0691486848
e-mail: mkowalik@osod.info
www.drugiezycie.org.pl

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

  • Prof. dr hab. Wojciech Rowiński – Konsultant Krajowy ds. Transplantologii
  • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
  • dr Piotr Przybyłowski – Konsultant Wojewódzki ds. Transplantologii
  • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie
  • Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz
  • Klinika Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty

Napisz komentarz