Pacjenci wchodzący w schyłkową fazę niewydolności nerek muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością, dopasować tryb życia do dializoterapii, zalecanej diety i kontrolnych wizyt lekarskich. Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia jakości i długości życia jest dla tych osób przeszczepienie nerki i należy dążyć do tej formy leczenia jak najszybciej. Aby być aktywnym na Krajowej Liście Oczekujących na transplantację, potrzebne są badania, które wykluczą przeciwwskazania do przeszczepu nerki oraz określą ryzyko takiego zabiegu.


W praktyce często bywa tak, że pacjent otrzymuje od lekarza plik skierowań na niezbędne badania oraz konsultacje specjalistyczne i zderza się z brutalną rzeczywistością oczekiwania w kolejkach na odległe terminy, czy z koniecznością całodniowego podróżowania do różnych ośrodków diagnostycznych, nierzadko z osobą towarzyszącą. Czytaj pozostałą część wpisu »

Dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek przeszczepienie nerki jest leczeniem z wyboru. Udane przeszczepienie nerki poprawia jakość życia pacjentów oraz zmniejsza ryzyko zgonu, w porównaniu z przewlekłą dializoterapią. Jest to najkorzystniejsza metoda leczenia nerkozastępczego z punktu widzenia nie tylko jakości i długości życia pacjentów, ale również kosztów terapii ponoszonych przez system opieki zdrowotnej.

W Polsce przeszczepienie nerki otrzymuje około 6-7% pacjentów dializowanych. Szacunkowo odsetek powinien sięgać 25-30%. Na przeszczepienie nerki czeka aktualnie 1069 pacjentów. W 2016 roku 78 osób zmarło w trakcie oczekiwania na transplantację. Coraz więcej osób zgłaszanych jest do drugiego i jeszcze następnego przeszczepienia nerki. Na Krajowej Liście Osób Oczekujących na przeszczepienie (KLO) znajduje się ponad 25% osób do kolejnej transplantacji. Rokowanie biorców kolejnej nerki jest zdecydowanie lepsze po udanym zabiegu przeszczepienia, w porównaniu do pozostawania w programie dializoterapii.

Korzyść z przeszczepienia nerki odnoszą pacjenci we wszystkich grupach wiekowych, również biorcy obciążeni cukrzycą i różnymi chorobami układu krążenia. Najlepsze wyniki u biorców uzyskiwane są, jeśli nerka zostanie pobrana od dawcy żywego i przeszczepiona w trybie przeddializacyjnym – preemptive. Przeszczepiona nerka w przeszczepieniu wyprzedzającym statystycznie szybciej podejmuje swoją czynność i rzadziej jest odrzucana. Biorcy z nerką przeszczepioną preemptive żyją dłużej. Z obserwacji rejestrowych wynika, że ta metoda transplantacji zmniejsza ryzyko utraty czynności przeszczepionej nerki pobranej od dawcy zmarłego o 25%, a ryzyko zgonu biorcy o 16%. W Polsce tylko 4% pacjentów otrzymuje nerkę przed rozpoczęciem programu dializ. W wielu innych krajach odsetek ten jest kilkakrotnie razy wyższy. Czas spędzony na dializach jest niekorzystnym czynnikiem, wpływającym na odległe wyniki transplantacjiPrzedłużenie z 1,5 do 4,5 lat okresu dializ zwiększa u biorców nerek ryzyko chorób onkologicznych o 60%. Czytaj pozostałą część wpisu »

Dnia 25.06.2018 r. w dzienniku Rzeczpospolita oraz na portalu www.byczdrowym.info i www.chorobyrzadkie.com ruszyła kampania „Choroby Tabu”, którą między innymi przygotowało OSOD wspólnie z Panią Pauliną Pietruczuk z firmy Mediaplanet. Wersję, która ukazała się w druku można przeczytać klikając w poniższą grafikę. 

 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy materiał dotyczący dializ gościnnych. Wewnątrz znajdziecie informacje na temat ciekawych miejsc które sa atrakcyjne pod względem turystycznym jak również łatwo dostępne dla osób hemodializowanych.

ZAWIADOMIENIE 

o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 17 czerwca 2018 r. na godzinę 11.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 12.00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych
w Krakowie, ul. Wilczy Stok 12

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2017, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
 6. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i komisję Rewizyjną,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
 11. Sprawy różne,
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

BEZPŁATNE WARSZTATY organizowane przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki kierowane do pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, dializowanych lub w fazie przeddializacyjnej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat leczenia przeszczepieniem nerki.

PROGRAM WARSZTATÓW

 • W jaki sposób przeszczep nerki zmiani stan mojego zdrowia? 20 min
 • Jakie są przeciwwskazania do zabiegu przeszczepu nerki i jak można je pokonać?  20 min
 • Jakie badania laboratoryjne, obrazowe i jakie konsultacje specjalistyczne trzeba wykonać przed przeszczepem nerki? Czemu one mają służyć? Omówienie na wybranych przykładach. 30 min
 • Przerwa na poczęstunek
 • Co warto wiedzieć o lekach immunosupresyjnych? 20 min
 • Jak zadbać o to, aby przeszczepiona nerka posłużyła jak najdłużej? 30 min
 • Omówienie zabiegu operacyjnego przeszczepu nerki i okresu okołooperacyjnego. 30 min

Termin pierwszych warsztatów: 19.05.2018 godzina 12.30

Miejsce spotkania: Warszawa – Żoliborz, ul Rydygiera 8
(budynek nr 24, IX piętro)

ZAPISY  PRZYJMOWANE SĄ POD NUMEREM TELEFONU 22 897 66 97 LUB DROGĄ MAILOWĄ SEKRETARIAT@FUNDACJABIRN.PL

Planowane są również inne terminy warsztatów