ZAWIADOMIENIE 

o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 17 czerwca 2018 r. na godzinę 11.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 12.00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych
w Krakowie, ul. Wilczy Stok 12

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2017, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
 6. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i komisję Rewizyjną,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
 11. Sprawy różne,
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

BEZPŁATNE WARSZTATY organizowane przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki kierowane do pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, dializowanych lub w fazie przeddializacyjnej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat leczenia przeszczepieniem nerki.

PROGRAM WARSZTATÓW

 • W jaki sposób przeszczep nerki zmiani stan mojego zdrowia? 20 min
 • Jakie są przeciwwskazania do zabiegu przeszczepu nerki i jak można je pokonać?  20 min
 • Jakie badania laboratoryjne, obrazowe i jakie konsultacje specjalistyczne trzeba wykonać przed przeszczepem nerki? Czemu one mają służyć? Omówienie na wybranych przykładach. 30 min
 • Przerwa na poczęstunek
 • Co warto wiedzieć o lekach immunosupresyjnych? 20 min
 • Jak zadbać o to, aby przeszczepiona nerka posłużyła jak najdłużej? 30 min
 • Omówienie zabiegu operacyjnego przeszczepu nerki i okresu okołooperacyjnego. 30 min

Termin pierwszych warsztatów: 19.05.2018 godzina 12.30

Miejsce spotkania: Warszawa – Żoliborz, ul Rydygiera 8
(budynek nr 24, IX piętro)

ZAPISY  PRZYJMOWANE SĄ POD NUMEREM TELEFONU 22 897 66 97 LUB DROGĄ MAILOWĄ SEKRETARIAT@FUNDACJABIRN.PL

Planowane są również inne terminy warsztatów

Podczas warsztatów „Wszystko gra!” razem z Anną Psuty-Zając i Zofią Szyrajew, dzieci z Oddziału Nefrologii na Prokocimiu poznały gry i zabawy z dawnych lat, piosenki i wyliczanki, a także muzykowały na różnych, zaskakujących instrumentach.

Fot.: Agnieszka Serwadczak

Dnia 17.04 o godzinie 12.00, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, odbył się otwarty wykład na temat profilaktyki chorób nerek.
Wykład został wygłoszony przez dr Marcina Krzanowskiego, w roli pacjentki dializowanej wystąpiła pani Małgorzata Rakowska.

Fot.: Agnieszka Serwadczak

Dr Iwona Mazur w programie Anny Dymnej „Spotkajmy się”.
Rozmowa o życiu, pracy, Stowarzyszeniu i o tym, co najważniejsze.
 
https://vod.tvp.pl/video/anna-dymna-spotkajmy-sie,iwona-mazur-13042018,36513774

Mieliśmy przyjemność edukować na temat profilaktyki chorób nerek w Akademii Prądnicki Senior, dla grupy zaangażowanych i chętnych do nauki słuchaczy.

Wykład wygłosiła Prezes Stowarzyszenia, dr Iwona Mazur, natomiast pani Agata Dratwińska wystąpiła w roli pacjentki, podkreślając, jak ważne jest nastawienie psychiczne w procesie powrotu do zdrowia.

Fot.: Agnieszka Serwadczak