Serdecznie zapraszamy na III Konferencję w Polsce z cyklu „Pacjenci edukują pacjentów” dedykowaną chorym zainteresowanym przeszczepieniem nerki, a więc pacjentom z zaawansowaną niewydolnością nerek i przewlekle dializowanym.

Zapraszamy również najbliższych członków rodzin pacjentów!

Gdzie: Sala Wykładowa Szpitala Uniwersyteckiego, ul. Kopernika 15, Kraków
Kiedy: 8 lutego 2018
Poczatek: 12:30

W czasie konferencji pacjenci będą mieli możliwość zapoznać się z różnymi aspektami związanymi z przeszczepianiem nerki, począwszy od wskazań i przeciwwskazań do transplantacji, problemach kwalifikacji i możliwych rozwiązaniach, zmianach w życiu jakie niesie przeszczepienie oraz o możliwych problemach psychologicznych a także zaleceniach dietetycznych.

Natomiast pacjenci, którzy żyją z przeszczepioną nerką opowiedzą o własnych doświadczeniach i przedstawią osobiste historie związane z kwalifikacją, operacją i zmianami w życiu po transplantacji. O swoich doświadczeniach i przeżyciach opowiedzą również osoby, które oddały nerkę swoim najbliższym.

W spotkaniu będą uczestniczyć także lekarze i pielęgniarki pracujący w stacjach dializ.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. n. med. Marek Jan Kuźniewski
dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki
mgr Aleksandra Tomaszek
Koordynator transplantacyjny/Psycholog

W aktualnym numerze

 • Listy znad morza
 • Wywiad z Hansem Bartem
 • Jakość życia pacjentów dializowanych
 • Wspomnienia z dializ wakacyjnych na Sycylii
 • Nerka na wyprawie rowerowej z sakwami

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne z województwa małopolskiego i podkarpackiego!

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne z województwa małopolskiego do udziału w kampanii Drugie życie  2017/2018.

Drugie życie to informacyjno-edukacyjna akcja skierowana do szkół, które chcą poszerzać swoją wiedzę na temat transplantacji i gotowe są do działania w swoim lokalnym środowisku. Zapraszamy uczniów, którzy chcą:

 • pogłębiać wiedzę na temat medycznych, prawnych i etycznych aspektów przeszczepiania narządów w naszym kraju,
 • przez kilka miesięcy angażować się w działania edukacyjne dotyczące świadomego dawstwa narządów,
 • promować w lokalnym środowisku ideę transplantacji i oświadczeń woli,
 • zdobyć czek w wysokości 2000 zł, który będą mogli przeznaczyć na dowolnie wybrany cel charytatywny!

Do udziału w projekcie wybranych zostanie 15 szkół w każdym województwie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj pozostałą część wpisu »

ZAWIADOMIENIE 

o terminie i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 16 grudnia 2017 r. na godzinę 15.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 16.00.

Zebranie odbędzie się w
Pensjonacie na Wzgórzach
Os. Na Wzgórzach 44, Kraków

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Dokonanie zmiany w statucie dotyczącej obowiązkowej składki członkowskiej
 5. Sprawy różne,
 6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia
pod numerem 12 625 46 13
lub e-mail: osod@osod.info

– 26 października w Światowy Dzień Donacji i Transplantacji odbyła się premiera książki Pani autorstwa „Tajemnice transplantacji”. Proszę mi powiedzieć skąd pomysł na tę książkę?

AS: Za nami piękne wydarzenie, które miało miejsce w Zabrzu, a to wszystko za sprawą nieocenionego wsparcia Prof. Mariana Zembali oraz jego zabrzańskiego zespołu, szczególnie zaangażowanego w rozwój polskiej transplantologii. To był ważny dzień dla polskiej transplantologii, gdzie w Sali i. Prof. Zbigniewa Religii dyskutowaliśmy o historii transplantologii, a przede wszystkim o przyszłości z udziałem przedstawicieli wybitnych transplantologów, przedstawiciela kościoła katolickiego, pacjentów, mediów i środowisk naukowych, bo prawo określa ramy i przejrzystość procedur w wielu aspektach np. stwierdzenia śmierci mózgu, darowania narządu, bezpieczeństwa dawcy i biorcy oraz wszystkich uczestników skomplikowanego procesu przeszczepiania tkanek, komórek i narządów. Nasze społeczeństwo wymaga ustawicznej edukacji w zakresie donacji i transplantacji, według danych Ministerstwa Zdrowia tylko 17 % Polaków ma wiedzę na temat prawnych aspektów donacji i transplantacji, to bardzo niewiele. Wsparcia prawnego wymaga również personel medyczny w dobie ciągle zmieniających się przepisów jak i sami pacjenci, którzy wymagają wsparcia systemowego. Kilka lat mojej współpracy ze środowiskiem medycznym i popularność mojego bloga Prawowtransplantacji.pl, którego każdego miesiąca odwiedzają tysiące czytelników, stało się bodźcem do napisania tej książki, aby pokazać społeczeństwu to czego zwykle na co dzień nie mogą poznać bo lekarz nie ma czasu tyle ile by chciał mieć dla pacjenta, bo jest związany biurokracją, częstokroć ułomnym systemem ochrony zdrowia. Przesłaniem książki jest umacnianie zaufania do transplantologii, do lekarzy, do osiągnięć nauki, co uważam za niezwykle ważne w dobie otaczających nas szarlatanów i oszustów, do których niestety też trafiają pacjenci, co kończy się utratą zdrowia, pieniędzy czy też życia. Niepotrzebnie. W procesie leczenia zaufanie do medycyny jest niezbędne. Czytaj pozostałą część wpisu »