Masz 60 lat i więcej? Chcesz dołączyć do grona 35 tysięcy seniorów z Polski, którzy korzystają ze zniżek w ponad 320 firmach i instytucjach w całym kraju? Dołącz do programu Ogólnopolska Karta Seniora wydanej przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora.karta-seniora

Nasze społeczeństwo bardzo szybko się starzeje. Obecnie mamy już ponad 7 milionów seniorów (60+). Ta liczba będzie systematycznie rosła a w roku 2035 przekroczy 10 milionów. Postęp cywilizacyjny i poprawa jakości życia, skutkują wydłużeniem się jego długości. Stawia to przed nami nowe wyzwania takie jak konieczność aktywizowania seniorów czy działania na rzecz profilaktyki zdrowia. Czytaj pozostałą część wpisu »

W szpitalu im. Norberta Barlickiego w Łodzi przy pododdziale dializ powstaje grupa wspierająca osoby wymagające leczenia nerko zastępczego i po przeszczepach nerek będąca filią Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Zgierzu.groups_17014112

Przewodnim celem działania naszej grupy jest pomoc merytoryczna, wsparcie emocjonalne osób dializowanych, które mają problemy z zaakceptowaniem zaistniałej sytuacji zdrowotnej. Kolejne nasze cele to ułatwienie pacjentom dostępu do tańszych leków m.in. wapna. Następnym celem naszej misji jest nawiązywanie i zacieśnianie pozytywnych relacji pomiędzy pacjentami poprzez udział w wycieczkach oraz różnego typu spotkaniach.

Czytaj pozostałą część wpisu »

Czeki charytatywne o wartości 1000 zł każdy odebrali we wtorek 21 czerwca 2016 r. przedstawiciele trzech szkół z Małopolski, a 23 czerwca przedstawiciele trzech szkół z Podkarpacia za przeprowadzenie najlepszych kampanii promujących ideę transplantacji  w kampanii Drugie życie. Pozostałe zespoły szkolne, które zaangażowały się w trwającą kilka miesięcy akcję, otrzymało dyplomy.

02_logo_kampanii

Gala Finałowa Kampanii Drugie życie w Małopolsce odbyła się 21 czerwca o godz. 12:30 w Zajeździe Kościuszkowskim przy ul. Białoprądnickiej 3 w Krakowie, natomiast na Podkarpaciu – 23 czerwca o godz. 11:00 w Hotelu Prezydenckim przy ul. Podwisłocze 48 w Rzeszowie.

W województwie małopolskim czeki ufundowane przez firmę Fresenius Medical Care Polska trafiły do uczniów z Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. porStefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem oraz Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. Na Podkarpaciu nagrodę główną otrzymały: Akademickie Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle oraz Zespół Szkół nr 4 w Dębicy. Zwycięzcy przekażą je na wybrane cele charytatywne.

TSZ_0412

Podczas szkolnych akcji młodzież promowała w swoich środowiskach ideę świadomego dawstwa
narządów rozdając oświadczenia woli i podejmując dialog z lokalnymi mieszkańcami, rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami na temat istoty transplantacji. „Z roku na rok młodzież zaskakuje nas swoimi pomysłami i zaangażowaniem w promowanie tej szczytnej idei. Z radością obserwujemy, jak nieograniczone pokłady energii i entuzjazmu uczniowie wykorzystują w edukowanie społeczeństwa. Dzięki młodym ludziom podpisywanie oświadczeń woli staje się czymś więcej, niż wyłącznie symbolicznym gestem – świadomą decyzją i szansą na skuteczną walkę z mitami przez lata narastającymi wokół tematu transplantacji” – podkreśla Iwona Mazur, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, które koordynuje Kampanię w województwie małopolskim i podkarpackim. Czytaj pozostałą część wpisu »

Zachęcamy do zapoznania się z raportem medialnym z kampanii promującej wczesne wykrywanie, profilaktykę i leczenie chorób nerek. Kampania zorganizowana została z okazji Światowego Dnia Nerek na zlecenie NEFRON Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Okładka

 

Kraków, 14 kwietnia 2016

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
Ul. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków

Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”
Aleja Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka”
ul. Lisowskiego 1-3, 65-001 Zielona Góra

Zgierskie Stowarzyszenie Dializowanych
ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

 

Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

WNIOSEK
O POWOŁANIE GRUPY ROBOCZEJ PRZY MINISTERSTWIE ZDROWIA,
ZAJMUJĄCEJ SIĘ PROFILAKTYKĄ PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK (PChN)

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka” oraz Zgierskie Stowarzyszenie Dializowanych wnoszą o powołanie grupy roboczej działającej przy Ministerstwie Zdrowia, której zadaniem będzie stworzenie programu profilaktyki Przewlekłej Choroby Nerek.

W Polsce na chorobę nerek cierpi około 12% społeczeństwa, co stanowi niemal 4,5 miliona osób. Co 10. Polak nie wie, że ten problem dotyczy również jego, ponieważ choroba nerek przebiega bezobjawowo. Niska wykrywalność PChN rodzi konieczność wdrożenia natychmiastowych działań profilaktycznych pozwalających na zatrzymanie procesu rozwoju tej choroby cywilizacyjnej. W obliczu powyższego problemu wnioskujemy o:

 • Dołączenie badania diagnostycznego poziomu stężenia kreatyniny we krwi z wyliczeniem wskaźnika eGFR oraz ogólnego badania moczu do pakietu obowiązkowych wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników;
 • Uznanie badania poziomu stężenia kreatyniny we krwi oraz ogólnego badania moczu za obowiązkowe, zlecane raz do roku przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom z grupy ryzyka, tj. osobom po 60 roku życia oraz pacjentom z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym;

Czytaj pozostałą część wpisu »

ZAWIADOMIENIE 

o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych 

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 28 maja 2016 r. na godzinę 11.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 12.00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych
w Krakowie, ul. Wilczy Stok 12

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2015, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015,
 7. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarząduz wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 12. Sprawy różne,
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.