Zachęcamy do zapoznania się z raportem medialnym z kampanii promującej wczesne wykrywanie, profilaktykę i leczenie chorób nerek. Kampania zorganizowana została z okazji Światowego Dnia Nerek na zlecenie NEFRON Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Okładka

 

Kraków, 14 kwietnia 2016

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
Ul. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków

Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”
Aleja Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka”
ul. Lisowskiego 1-3, 65-001 Zielona Góra

Zgierskie Stowarzyszenie Dializowanych
ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

 

Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

WNIOSEK
O POWOŁANIE GRUPY ROBOCZEJ PRZY MINISTERSTWIE ZDROWIA,
ZAJMUJĄCEJ SIĘ PROFILAKTYKĄ PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK (PChN)

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka” oraz Zgierskie Stowarzyszenie Dializowanych wnoszą o powołanie grupy roboczej działającej przy Ministerstwie Zdrowia, której zadaniem będzie stworzenie programu profilaktyki Przewlekłej Choroby Nerek.

W Polsce na chorobę nerek cierpi około 12% społeczeństwa, co stanowi niemal 4,5 miliona osób. Co 10. Polak nie wie, że ten problem dotyczy również jego, ponieważ choroba nerek przebiega bezobjawowo. Niska wykrywalność PChN rodzi konieczność wdrożenia natychmiastowych działań profilaktycznych pozwalających na zatrzymanie procesu rozwoju tej choroby cywilizacyjnej. W obliczu powyższego problemu wnioskujemy o:

 • Dołączenie badania diagnostycznego poziomu stężenia kreatyniny we krwi z wyliczeniem wskaźnika eGFR oraz ogólnego badania moczu do pakietu obowiązkowych wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników;
 • Uznanie badania poziomu stężenia kreatyniny we krwi oraz ogólnego badania moczu za obowiązkowe, zlecane raz do roku przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom z grupy ryzyka, tj. osobom po 60 roku życia oraz pacjentom z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym;

Czytaj pozostałą część wpisu »

ZAWIADOMIENIE 

o terminie i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych 

Działając na podstawie § 18 oraz § 20 p. 1. Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych na dzień 28 maja 2016 r. na godzinę 11.00. W przypadku braku quorum Walne Zebranie odbędzie się drugim terminie, tego samego dnia o godzinie 12.00.

Zebranie odbędzie się w siedzibie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych
w Krakowie, ul. Wilczy Stok 12

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2015, sprawozdania finansowego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej,
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015,
 7. Dyskusja i wnioski w sprawie sprawozdania przedstawionego przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarząduz wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
 12. Sprawy różne,
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1procent

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych podejmuje szereg inicjatyw mających na celu pomoc pacjentom cierpiącym na Przewlekłą Chorobę Nerek, a także edukację społeczną z zakresu profilaktyki chorób nerek  oraz idei transplantacji.

Dla pacjentów wydajemy kwartalnik „Dializa i Ty”, który jest jedynym regularnie wydawanym od kilku lat czasopismem docierającym do ponad 18 tys. pacjentów dializowanych w całej Polsce. Organizujemy spotkania integracyjne i ułatwiamy kontakt nowym pacjentom stacji dializ z już doświadczonymi, którzy pomagają im się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Wszystkich, którzy pragną wesprzeć nasze działania, zachęcamy do przekazania na rzecz OSOD 1% swojego podatku

WKD_Logo_2016_400px10 marca Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych wspólnie z Hutniczą Fundacją Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej organizuje kolejnąakcję w ramach  Światowego Dnia Nerek. Tegoroczne obchody skupiają się na promowaniu wczesnej diagnostyki przewlekłej choroby nerek (PChN). W ramach wydarzenia w tym roku odbędzie się akcja 2 000 bezpłatnych badań pod kątem oceny funkcji nerek. Mieszkańcy Krakowa oraz Łodzi będą mogli skorzystać z puli 1 000, dla każdego z nich, badań poziomu stężenia kreatyniny we krwi (eGFR), pozwalających na ocenę funkcji nerek.

Choroby nerek zawsze są bardzo poważne, a liczba chorych stale wzrasta. Nefrolodzy szacują, że 10 do 12procent Polaków cierpi na przewlekłą chorobę nerek, ale o tym nie wie. To ponad 4 miliony osób.

Badania będzie można wykonać  od 10 marca w 16 punktach pobrań w Krakowie oraz w 4 punktach w Łodzi. Dodatkowo w SPZLO Wieliczka oprócz bezpłatnych badań, będzie możliwość konsultacji z nefrologiem w przypadku otrzymania wyników odbiegających od normy. Przed przyjściem na badania prosimy skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką, gdyż ilość badań jest ograniczona. Czytaj pozostałą część wpisu »

Plakat Kraków-page-001