Istotne zmiany w OSOD

Moi Drodzy,

 

W dniu 2 października 2022 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych (OSOD). W jego wyniku nastąpiły istotne zmiany i obecnie nosi ono nazwę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki (OSMN). Ja mam zaszczyt być jego Prezesem OSMN, a Pani dr Iwona Mazur i Dorota Ligęza są V-ce Prezeskami.

Jestem pacjentem 9,5 roku po przeszczepieniu nerki 9,5 którą otrzymałem w przededniu swoich 50-tych urodzin. Jestem aktywnym zawodowo chemikiem analitykiem pracującym w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

Od 10 lat byłem aktywnym członkiem OSOD, być może znamy się osobiście, lub z moich publikacji zamieszczonych na stronie Stowarzyszenia lub w czasopiśmie „Dializa i Ty”.

 

Przed nami wiele wyzwań związanych z uporządkowaniem kilku spraw, zatwierdzeniem nowego statutu i plany naszych działań.

 

Liczymy na Wasze wsparcie

Prof. dr hab. Rajmund Michalski

Napisz komentarz