Przeszczepienie nerki od żywego dawcy

Najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego pacjentów z nieodwracalną, schyłkową niewydolnością nerek (V stadium przewlekłej cho

Przeszczepienie nerki od żywego dawcy
Koordynator transplantacyjny

Koordynator transplantacyjny to osoba niezbędna w procesie pozyskiwania i przeszczepiania narządów. Przeważnie funkcję koordyna

Koordynator transplantacyjny