ŻYWY DAWCA NERKI

W dniach 24-25 października Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych uczestniczyło w III Sympozjum naukowo-szkoleniowym „Żywy dawca nerki”, organizowanym przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii im. T. Orłowskiego oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podczas Sympozjum:żdn

– porównywano rozwój programów przeszczepiania nerek od dawców żywych (w tym przeszczepień krzyżowych) w Europie i Stanach Zjednoczonych,

– pochylono się nad psychospołecznymi aspektami decyzji żywego dawstwa nerki,

– omówiono zastosowanie skutecznych sposobów zwiększania liczby dawców żywych, które bezpośrednio przełożą się na wzrost liczby transplantacji a tym samym dadzą szansę większej liczbie chorych ze schyłkową niewydolnością nerek na powrót do normalnego
życia.

– przedstawiono dotychczasowe doświadczenia Projektu ŻYWY DAWCA NERKI. Projekt realizowany jest od kilku lat. Za główne zadanie stawia sobie rozwój pobierania nerek od dawców żywych, w celu ich przeszczepienia chorym ze schyłkową niewydolnością nerek. Program ten opiera się na prowadzeniu akcji informacyjnych skierowanych bezpośrednio do chorych i ich bliskich. Pomaga najbliższym zmierzyć się z faktem choroby w rodzinie oraz podjąć odpowiedzialną i świadomą decyzje w zakresie dawstwa narządów.

Jedną z najważniejszych części Sympozjum było zaplanowane na piątkowy wieczór spotkanie z dawcami oraz biorcami, zaproszonymi przez Panią Olę Tomaszek -regionalnego koordynatora transplantacyjnego.

W spotkaniu wzięło udział ponad 12 osób – par dawców i biorców. Podczas tego wieczoru staliśmy się częścią opowieści o cudzie drugiego życia, o tym jak miłość między dwojgiem ludzi pozwala im dzielić się sobą. To niecodzienne spotkanie poprowadzili Przemysław Saleta oraz Olga Bołądź. Był to wieczór pełen emocji i refleksji. Byliśmy świadkami historii, które towarzyszyły zarówno dawcy jak i biorcy -a w konsekwencji całej rodzinie- od początku procesu kwalifikacji, przez moment przeszczepu, aż po rozpoczęcie nowego życia.

Uczestnicy bardzo mocno podkreślali jak ważne jest spojrzenie na akt darowania nerki nie tylko z punktu widzenia biorcy, ale również dawcy. Każdej z tych osób towarzyszą ogromne emocje. Poczynając od troski o cudze, ale i własne, życie oraz zdrowie, obawę odrzutu nerki, trudne poczucie bycia obdarowanym jak i darującym. Sam akt darowania obciążony jest ogromnym stresem a zarazem wieloma wątpliwościami i pytaniami, na które nie zawsze można znaleźć łatwą i jednoznaczną odpowiedź. Dlatego też sala nagrodziła brawami wszystkich gości obecnych na scenie – za ich odwagę, siłę oraz pogodę ducha – jaką podzielili się z nami podczas swoich wystąpień.

Napisz komentarz