ZWOLNIENIE SENIORÓW Z ABONAMENTU

 TV_Paga_may11Od piątku obowiązuje nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych, przypomina”Rzeczpospolita”. Osoby, które ukończyły 75 lat będą zwalniane z opłat RTV. Nie muszą też załatwiać żadnych formalności.

Zmiana znosi obowiązek informowania Poczty o ukończeniu 75 lat i nabyciu prawa do zwolnienia z abonamentu RTV. Przysługuje ono seniorowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął on wymagany wiek.

Napisz komentarz