ZASADY WSPÓŁPRACY STACJI DIALIZ Z KLO

Chory przewlekle dializowany lub oczekujący na rozpoczęcie dializoterapii może być zarejestrowany w KLO jako potencjalny biorca po przysłaniu przez Ośrodek Dializ karty zgłoszenia  z informacją o  zakwalifikowaniu przez nefrologa i chirurga transplantologa w Regionalnym Ośrodku Transplantacji Nerek  do przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki z oceną pilności zabiegu oraz wskazaniem czy ze względu na stan zdrowia chorego przeszczep powinien być wykonany tylko w Regionalnym Ośrodku Transplantacyjnym czy we wszystkich Ośrodkach Transplantacyjnych Kraju.

Warunkiem zarejestrowania biorcy w KLO jest przysłanie karty zgłoszenia z aktualnymi wynikami badań i konsultacjami (PESEL, ksero grupy krwi, BMI biorcy, ksero wirusów HIV, HBV, HCV, EBV, CMV, a w przypadku ponownego zgłoszenia chorego ksero oznaczonych w przeszłości antygenów HLA biorcy oraz antygenów HLA poprzednich dawców nerki).

Po zarejestrowaniu potencjalnego biorcy w komputerze KLB niezbędne jest przysyłanie przez Ośrodek Dializ:

  • Oznaczonych antygenów HLA biorcy (zgłaszanego po raz pierwszy do KLO) w Regionalnej Pracowni HLA
  • Co 6 tygodni surowicy biorcy  do Pracowni HLA Instytutu Transplantologii AM w Warszawie (tel/fax; 0 22 502-21-28), gdzie są bankowane surowice chorych do typowania (próba krzyżowa) z potencjalnymi dawcami nerki.
  • Aktualnego badania HIV (co 6 m-cy  osób dorosłych, co 12 m-cy dzieci)
  • Aktualnej (co trzy miesiące) informacji o stanie klinicznym biorcy
  • Aktualizowanej karty zgłoszenia biorcy czekającego na przeszczepienie nerki dłużej niż 3 lata.

Przysyłanie w trybie pilnym (faksem) dodatkowych informacji o biorcach  w przypadku:

  • przeszczepienia nerki (data, ośrodek przeszczepiający)
  • wystąpienia okresowych lub trwałych przeciwwskazań (data, przyczyna)
  • przeniesienia chorego do innego ośrodka dializacyjnego
  • cofnięcia zgody chorego na przeszczepienie nerki
  • śmierci chorego (data, przyczyna zgonu)

 

źródło: Poltransplant

 

Napisz komentarz