ZAPRASZAMY SENIORÓW DO UTW

Chcielibyśmy zainteresować Państwa ofertą coraz bardziej popularnych i – z roku na rok – rozwijających swoją działalność uniwersytetów trzeciego wieku (UTW).

Pierwszy UTW w Polsce powstał w 1975r. w Warszawie i działa do dzisiaj. Obecnie jest ich już w całym kraju ponad 380. To odpowiedź na duże zapotrzebowanie osób w wieku 50+/60+ na pogłębianie swojej wiedzy oraz stały rozwój intelektualny.

Spotkania odbywają się średnio raz w tygodniu, co pozwala pogodzić uczestniczenie w zajęciach z zabiegami dializ. Oprócz części wykładowej uniwersytety proponują dodatkowo zajęcia językowe, zajęcia ruchowe, wspólne wycieczki krajoznawcze, czy też spotkania kulturalne (kino, teatr).

Zmiana otoczenia, nowe znajomości pozwalają spojrzeć na świat nie tylko przez pryzmat choroby, ale również przez pryzmat własnych umiejętności oraz – odkrywanych na nowo – potrzeb i zainteresowań.

Aktywność – zarówno intelektualna jak i ruchowa, rozwój kontaktów społecznych  mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie, wzbogacają nas o nowe doświadczenia w konsekwencji poprawiając jakość naszego życia.

Z rozmów ze słuchaczami UTW oraz osobami zaangażowanymi w koordynację prac uniwersytetów, wiemy że jest to ciekawa  i ciesząca się od początku swojego istnienia bardzo dużą popularnością propozycja. Szczególnie dla osób otwartych na nowe formy aktywności oraz chcących poznawać  ludzi o podobnych pasjach.

Wierzymy, że pomimo choroby i związanych z nią dolegliwości duch w człowieku pozostaje wciąż młody, a wiek nie jest przeszkodą tylko skarbnicą życiowych doświadczeń motywującą do poszukiwania nowych wyzwań.

Napisz komentarz