XII Forum Liderów Organizacji Pacjentów

W dniach 09-10 lutego b.r., w Warszawie, z związku ze Światowym Dniem Chorego, odbyło się organizowane z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej „XII Forum Liderów Organizacji Pacjentów”.

Coroczna konferencja stwarza doskonałą okazję do spotkania i wymiany doświadczeń organizacji reprezentujących pacjentów z różnych obszarów, a tym samym inicjowania rozwiązań sprzyjających poprawie opieki systemowej nad pacjentem.

W pierwszym dniu konferencji wystąpił m. in. zastępca Rzecznika Praw Pacjenta pan Grzegorz Błażewicz, który zachęcał organizacje do wielopłaszczyznowej współpracy oraz pani Beata Charycka, prezentująca wyniki raportu dotyczącego wyzwań, potrzeb i kierunków, przed którymi stoją obecnie organizacje reprezentujące prawa pacjentów.

Drugi dzień został poświęcony wykładom oraz sesjom warsztatowym prowadzonym przez ekspertów z różnych dziedzin i obejmującym szerokie spektrum tematów, takich jak rola genów w chorobach nowotworowych, suplementy diety, komunikacja interpersonalna czy obowiązki organizacji wynikające z polityki bezpieczeństwa finansowego.
W ramach dwudniowej konferencji wystąpili m. in. prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, prof. Zbigniew Izdebski, dr hab. med. Anna Wójcicka, dr Tomasz Sobierajski i red. Jarosław Kuźniar.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych aktywnie uczestniczy w Forum od początku jego istnienia, dzięki czemu została nawiązana owocna współpraca z liderami wielu organizacji.

Zdjęcia: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Napisz komentarz