X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

W dniach 26-29 maja 2010 roku odbył się w Bydgoszczy X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych wzięło w nim udział na zaproszenie organizatorów, za co szczególne podziękowanie składamy prof. dr hab. med. Jackowi Manitiusowi. Celem zjazdu było podniesienie kwalifikacji kadry medycznej oraz wybranie nowych władz Towarzystwa.

Pani Iwona Mazur, prezes OSOD, przekonywała personel medyczny do wspierania inicjatyw pacjentów. Jednym z sugerowanych działań jest tworzenie na stacjach dializ grup osób dializowanych, ich rodzin oraz personelu medycznego, które byłyby odpowiedzialne za kontakt ze Stowarzyszeniem. Dzięki temu pacjenci mogliby uzyskiwać szybciej i skuteczniej informację od OSOD, a także sygnalizować Stowarzyszeniu problemy lub pomysły działań, które powinny zostać zrealizowane.

Podczas zjazdu Pani Prezes starała się podkreślić jak ważny jest także bezpośredni udział personelu medycznego w tych inicjatywach. Wspieranie Pacjentów poprzez zachęcanie ich do działania , edukowanie, pisanie do kwartalnika „Dializa i Ty” oraz uczestniczenie w dyskusjach toczonych na forum internetowym Stowarzyszenia jest nieocenioną pomocą dla wielu pacjentów.

Pani Mazur spotkała się z dyrektorami medycznymi firm zajmujących się świadczeniem usług na rzecz pacjentów dializowanych. Rozmowy dotyczyły podniesienia jakości świadczeń. Prezes OSOD również konsultowała się z przedstawicielami firm farmaceutycznych w sprawie możliwości refundacji leków dla pacjentów dializowanych.

Napisz komentarz