WYSTARTOWAŁA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W KAMPANII DRUGIE ŻYCIE 2017/18

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne z województwa małopolskiego i podkarpackiego!

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne z województwa małopolskiego do udziału w kampanii Drugie życie  2017/2018.

Drugie życie to informacyjno-edukacyjna akcja skierowana do szkół, które chcą poszerzać swoją wiedzę na temat transplantacji i gotowe są do działania w swoim lokalnym środowisku. Zapraszamy uczniów, którzy chcą:

  • pogłębiać wiedzę na temat medycznych, prawnych i etycznych aspektów przeszczepiania narządów w naszym kraju,
  • przez kilka miesięcy angażować się w działania edukacyjne dotyczące świadomego dawstwa narządów,
  • promować w lokalnym środowisku ideę transplantacji i oświadczeń woli,
  • zdobyć czek w wysokości 2000 zł, który będą mogli przeznaczyć na dowolnie wybrany cel charytatywny!

Do udziału w projekcie wybranych zostanie 15 szkół w każdym województwie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kampania Drugie życie trwać będzie od stycznia do maja 2018. W tym czasie Szkoła zobowiązana będzie do:

  • udziału opiekuna i maksymalnie 3 uczniów w uroczystej inauguracji kampanii, która odbędzie się w styczniu 2018 r. w Małopolsce (Kraków) i na Podkarpaciu (Rzeszów). Podczas spotkania młodzież zostanie wprowadzona przez ekspertów medycznych w temat transplantacji, jej medycznych, prawnych i etycznych aspektów oraz pozna historie pacjentów żyjących z przeszczepionym narządem. Każdy Zespół szkolny otrzyma także materiały promocyjne i edukacyjne: koszulki, naklejki, przypinki, oświadczenia woli, broszury edukacyjne;
  • przeprowadzenia w swoim lokalnym środowisku autorskiej kampanii promującej ideę transplantacji, której kształt i zasięg zależeć będzie wyłącznie od kreatywności i zaangażowania szkolnych zespołów;
  • nadesłania raportu ze zrealizowanych działań wraz z dokumentacją zdjęciową ze wszystkich przeprowadzonych akcji, w terminie do 1 czerwca 2018 r.

Przez cały okres trwania kampanii organizatorzy zapewniają szkołom wsparcie merytoryczne.

W czerwcu 2018 na podstawie nadesłanych raportów i dokumentacji z każdego województwa wybrane zostaną 3 zespoły szkolne, których działania charakteryzować się będą najwyższym poziomem i skutecznością. Trzy najlepsze szkoły otrzymają czeki charytatywne w wysokości 2000 zł, które będą mogły przeznaczyć na wsparcie wybranej przez siebie inicjatywy charytatywnej.

Jak przystąpić do kampanii Drugie życie?

  • Wyślij e-mail na adres: mzielinska@osod.info, wpisując w tytule: „Zgłoszenie: kampania Drugie życie w województwie małopolskim/w województwie podkarpackim”.W treści wiadomości prosimy podać nazwę szkoły, adres, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, telefon, e-mail do wyznaczonego przez szkołę koordynatora akcji),
  • Na zgłoszenia czekamy do 9 stycznia 2018 r.

 

Fot.: Uczennice z ZSHT w Zakopanem, 2015/2016 – co roku w ramach Kampanii Drugie życie uczniowie z ZSHT rozdają przechodniom oświadczenia woli inicjując rozmowy na temat dawstwa narządów.

Napisz komentarz