WYRÓZNIENIE „AMICUS HOMINUM” DLA IWONY MAZUR

Fot.:UMWM
Fot.:UMWM

Podczas XV Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które miało miejsce 5 grudnia, wręczono nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy soli” oraz Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum”. Pierwszą z nagród przyznaje się najlepszej organizacji pozarządowej w Małopolsce natomiast drugą otrzymują osoby które niosą bezinteresowną pomoc innym.

 Pośród wyróżnionych w kategorii promocja i ochrona zdrowia, znalazła sie również Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych Pani Iwona Mazur. Pani Prezes wyróżnienie otrzymała „Za niezwykle prężną działalność na rzecz osób dotkniętych przewlekłą chorobą nerek, organizację wielu inicjatyw służących integracji środowiska osób chorych, promocję ochrony zdrowia oraz niezwykłą umiejętność łączenia wiedzy zawodowej z otwartością na potrzeby innych i czynne angażowanie się w działalność społeczną.”

Ustanowiona w 2005 roku nagroda „Kryształy Soli” ma promować działania najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Jej nazwa nie przez przypadek nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności. Nagroda ma charakter honorowy, a mogące otrzymać ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu.

Nagroda „Amicus Hominum” ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Zgłoszenia do tego konkursu mogą dokonywać zarówno organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne; inne osoby prawne; kościoły i związki wyznaniowe; osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej.

Napisz komentarz