Wykaz leków refundowanych w 2012 r.

Poniżej udostępniamy Państwu załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. Pełna treść rozporządzenia znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia:
https://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b4&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&ma=2151
Załączniki:

Napisz komentarz