„Wybrane aspekty życia osób długotrwale dializowanych”. Praca magisterska Karolina Berus

 

Zachęcamy do zapoznania się z pracą magisterską „Wybrane aspekty życia osób długotrwale dializowanych” Karoliny Berus.

„Streszczenie

W poniższej pracy została przedstawiona problematyka długotrwałej dializoterapii oraz osób przewlekle chorujących na niewydolność nerek, które ze względu na stan zdrowia muszą korzystać z metody leczenia nerkozastępczego, jaką jest dializa. W dalszej części pracy została przedstawiona analiza wyników badania pt: „Jakość życia osób długotrwale dializowanych”.


Osoby długotrwale dializowane w swoim życiu napotykają trudności, których wielokrotnie nie mogą sami pokonać. Pojawiające się problemy ruchowe oraz emocjonalne pacjentów, stanowią wyzwanie zarówno dla medycyny, jak i pracy socjalnej. O ile medycyna w kontekście leczenia chorób nerek jest na bardzo wysokim poziomie, o tyle praca socjalna stosowana w zakresie pracy z osobami długotrwale dializowanymi nie jest wystarczająca.
W prawidłowo funkcjonującym społeczeństwie, tak ważne jest aby wspierać osoby przewlekle chore oraz ich rodziny i wprowadzać pozytywne zmiany.
W poniższej pracy została szeroko opisana specyfika jakości życia osób długotrwale dializowanych oraz zostało przeprowadzone badanie, które miało na celu zweryfikowanie postawionych hipotez dotyczących jakości życia osób długotrwale dializowanych.
Słowa kluczowe: długotrwała dializoterapia, osoby dializowane, jakość życia osób dializowanych.”


 

Cała praca magisterska dostępna jest w formacie PDFPraca magisterska – Karolina Berus.

 

 

Napisz komentarz