WNIOSEK O POWOŁANIE GRUPY ROBOCZEJ

Kraków, 14 kwietnia 2016

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
Ul. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków

Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”
Aleja Jana Pawła II 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka”
ul. Lisowskiego 1-3, 65-001 Zielona Góra

Zgierskie Stowarzyszenie Dializowanych
ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

 

Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

WNIOSEK
O POWOŁANIE GRUPY ROBOCZEJ PRZY MINISTERSTWIE ZDROWIA,
ZAJMUJĄCEJ SIĘ PROFILAKTYKĄ PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK (PChN)

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Nerka” oraz Zgierskie Stowarzyszenie Dializowanych wnoszą o powołanie grupy roboczej działającej przy Ministerstwie Zdrowia, której zadaniem będzie stworzenie programu profilaktyki Przewlekłej Choroby Nerek.

W Polsce na chorobę nerek cierpi około 12% społeczeństwa, co stanowi niemal 4,5 miliona osób. Co 10. Polak nie wie, że ten problem dotyczy również jego, ponieważ choroba nerek przebiega bezobjawowo. Niska wykrywalność PChN rodzi konieczność wdrożenia natychmiastowych działań profilaktycznych pozwalających na zatrzymanie procesu rozwoju tej choroby cywilizacyjnej. W obliczu powyższego problemu wnioskujemy o:

  • Dołączenie badania diagnostycznego poziomu stężenia kreatyniny we krwi z wyliczeniem wskaźnika eGFR oraz ogólnego badania moczu do pakietu obowiązkowych wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników;
  • Uznanie badania poziomu stężenia kreatyniny we krwi oraz ogólnego badania moczu za obowiązkowe, zlecane raz do roku przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom z grupy ryzyka, tj. osobom po 60 roku życia oraz pacjentom z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym;

  • Edukację lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu konieczności rozpoznawania PChN we wczesnych stadiach, co pozwoli na znaczne spowolnienie rozwoju choroby;
  • Umożliwienie pacjentom, których wyniki badań odbiegają od normy, konsultacji z lekarzem nefrologiem.

Konieczność zmiany dotychczasowego sposobu działania została zauważona i jest skutecznie podkreślana niemal we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach europejskich. Przedstawiciele tych krajów zwracają uwagę na szerokie korzyści jakie niesie za sobą zastąpienie obowiązującej polityki zdrowotnej strategią opartą na działaniach profilaktycznych.

Wartość nowego podejścia do problemu PChN tkwi przede wszystkim w ocaleniu wielu ludzi od długotrwałych problemów zmagania się z chorobą, które nierzadko niosą za sobą konieczność rezygnowania przez nich z pracy, czy utratę możliwości normalnego życia. Co więcej, program daje możliwość ogromnych oszczędności finansowych dla systemu opieki zdrowotnej w przyszłości. Zainwestowanie w profilaktykę chorób nerek pozwoli na znaczne zmniejszenie wydatków, które w tym momencie w dużej części przeznaczane są na terapie nerkozastępcze.

Mamy nadzieję, iż dzięki podjętym przez Ministerstwo Zdrowia działaniom, Polska szybko dołączy do grupy krajów pojmujących we właściwy sposób profilaktykę chorób społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem PChN. Świadoma i dostępna profilaktyka jest podstawowym założeniem największych europejskich stowarzyszeń nefrologicznych, jak np. EKHA, ERA/EDTA. Niżej podpisane Stowarzyszenia wnoszą o podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia równie wyraźnych kroków i powołanie Grupy Roboczej, której zadaniem będzie wdrożenie skutecznych działań profilaktycznych.

Prezes OSOD
Iwona Mazur

Przewodniczący Stowarzyszenia
Dializowanych „Nephros”
Ryszard Witek

Prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia „Nerka”
dr hab. prof. UZ Bogumiła Burda 

Przewodniczący Zgierskiego
Stowarzyszenia Dializowanych
Jarosław Wilczek

 

Napisz komentarz