WIZYTACJA DELEGACJI Z EUROPEJSKIEJ FEDERACJI SPORTU DLA OSÓB PO TRANSPLANTACJI I DIALIZOWANYCH

W dniach od 10 do 13 października 2013 r. przebywała w Krakowie, Kościelisku i Zakopanem delegacja przedstawicieli z 15 krajów Europy: Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Francji, Grecji, Irlandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Węgier w celu wizytacji stacji dializ, obiektów sportowych, miejsc pobytu uczestników (hotele) oraz regulacji przepisów i regulaminów, które obowiązywać będą w czasie rozgrywania 8. Europejskich Igrzysk dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, w dniach od 16 do 23 sierpnia 2014 r. Tłumaczami dla gości byli: mgr Iwona Glazar (przeszczep nerki) i prof. Andrzej Chmura (chirurg, transplantolog z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej z Warszawy). Wspierali ich: mgr Krystyna Murdzek – prezes, prof. Zbigniew Gałązka z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK WUM (ul. Banacha), mgr Marzena Leśniewska – pracownik biura. Wszyscy są członkami stowarzyszenia. Gościem wspierającym była dr n. med. Beata Kraśnicka-Sokół, kardiolog, transplantolog  z Centralnego Szpitala Klinicznego MSW z Warszawy, która zadeklarowała swoją pomoc przy obsłudze medycznej imprezy.Naszymi gośćmi byli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych z Krakowa, dr Iwona Mazur i mgr Michał Dębski-Korzec.image description

10 X 2013 r. – odbył się wykład ze studentami Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wykład nt. Świadomego dawstwa narządów w Polsce, Sportu po transplantacji i promocji 8. Europejskich Igrzysk dla Osób po Transplantacji i Dializowanych wygłosiła mgr Krystyna Murdzek. Studentom rozdano ulotki „Co każdy z nas powinien wiedzieć o przeszczepianiu narządów?”, Oświadczenia Woli, płytę DVD z filmem o dawstwie rodzinnym oraz ulotki promujące Europejskie Igrzyska Kraków 2014. Podobne spotkanie odbyło się dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. Poprzez przybliżenie aspektów transplantacji narządów i sportu po przeszczepieniu narządów pragniemy zachęcić studentów do pracy wolontariackiej w czasie imprezy. 11 X 2013 r. – delegacja spotkała się  z Panią Prezydent Miasta Krakowa, Magdalena Sroką i przedstawicielami Urzędu w dniu 11 października 2013 r. o godz. 9.00.

Delegacja w Urzędzie Miasta Krakowa: od lewej: Judit Berente – Prezydent Europejskiej Federacji Sportu dla Osób po Transplantacji i Dializowanych,  Prof. Andrzej Chmura – Przewodniczący Igrzysk, Krystyna Murdzek – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, Peter Kreilkamp – przedstawiciel z Niemiec.

Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze z zapewnieniem władz miasta o wsparciu dla tej imprezy. Wszyscy uczestnicy otrzymali z Urzędu Miasta Krakowa upominki związane z historią miasta. W Urzędzie Miasta pozostawiono Oświadczenia Woli i ulotki „Co każdy z nas powinien wiedzieć o przeszczepianiu narządów?”. Następnie uczestnicy udali się na 2-godzinne zwiedzanie Starego Miasta,  które zachwyciło ich swoją historią i architekturą. Większość z nich była w Krakowie po raz pierwszy.

Po zwiedzaniu Krakowa delegacja udała się do Szpitala Uniwersyteckiego, aby zobaczyć Stację Dializ. Grupę bardzo serdecznie powitał i oprowadził po szpitalu sam kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantologii, Prof. Władysław Sułowicz. Udzielał on także wyczerpujących informacji nt. skorzystania z zabiegu dializacyjnego przez przyszłych zawodników i form płatności.

Następnie pojechano do drugiej Stacji Dializ w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera (Nowa Huta). Na obydwu stacjach dializ zostały rozdane ulotki promujące Europejskie Igrzyska Kraków 2014.

W czasie spotkania z Panią Prezydent Magdaleną Sroką i pobytu na Stacji Dializ w Szpitalu Uniwersyteckim towarzyszyła nam pani redaktor Ewa Szkurłat z PR Kraków w celu przygotowania reportażu nt. wizytacji i świadomego dawstwa narządów poprzez organizacje europejskiej, sportowej imprezy.Zabezpieczenie zabiegów dializacyjnych jest bardzo ważne dla pacjentów – zawodników, którzy chcieliby startować w zawodach. Zazwyczaj takie zabiegi dla gości odbywają się na zmianie nocnej, dlatego odpowiednie rozpisanie zmian zabiegu ma ogromne znaczenie, gdyż pacjent może startować w zawodach dopiero po 8 godzinach po dializie, a ma prawo startu w 5. konkurencjach.

Mamy do dyspozycji także 3. Stację Dializ Diaverum, której nie odwiedzaliśmy, ze względu na brak czasu, ale Pani Prezydent Judit Berente była w niej już w roku 2011, gdy dokonywała wizytacji w związku z przyznaniem organizacji imprezy. Mamy zapewnienie od pana dyrektora Marka Piłczyńskiego z firmy Diaverum, ze udostępni łóżka dializacyjne dla pacjentów dializowanych i także w ciągu dnia. Stowarzyszenie jako organizator poczyni wszelkie kroki, aby start i dializa były w należytym porządku ze zdrowiem zawodnika.Po zwiedzeniu Stacji Dializ Fresenius Nephrocare II pojechano zwiedzać obiekty socjalne i sportowe Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie rozegrane zostanie 8 dyscyplin sportowych: badminton, darts, lekka atletyka, piłka plażowa, petanque, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny. Pierwszym etapem zwiedzania był Dom Studencki,  gdzie m.in.  mieszkać będą zawodnicy. Po obiekcie oprowadził nas kierownik, pan mgr Czesław Kowal. Po obiektach sportowych oprowadzał delegatów  mgr Maciej Starowicz – Maciej Starowicz prezenter i redaktor wydania „Kroniki sportowej”, jako tłumacz, (również pracownik AWF Kraków) i mgr Piotr Salamon. Przekazali oni zainteresowanym wszystkie informacje dot. parametrów i możliwości korzystania z obiektów.

12 X 2013 r. – Dzień ten przeznaczony był na obrady. Przedstawiciele z krajów europejskich i zaproszeni goście z AWF Kraków (mgr Renata Nieroda – trener AZS AWF, dr Paweł Żychowicz z Wydziału Rehabilitacji Ruchowej) oraz Marek Kościcki – Prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego dyskutowali nad regulaminami rozgrywania zawodów w roku 2014.Po południu odbyło się Walne Zebranie Członków Europejskiej Federacji Sportu dla Osób po Transplantacji i Dializowanych. Głównym wnioskiem podsumowującym obrady była zmiana nazwy imprezy z Europejskich Igrzysk dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, na:

Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych.

Zmiana umotywowana realiami, z jakimi spotykają się organizacje w danych krajach, tzn. pozyskiwaniem środków finansowych na udział w zawodach międzynarodowych. Wyraz Games – Igrzyska w wielu krajach kojarzą się z zabawami. W związku z tym impreza w Polsce w 2014 r. przyjęła nazwę:

8. Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, Kraków 2014.

W wersji angielskiej brzmieć będzie:

8th European Transplant and Dialysis Sports Championships

W związku z tym zmieniliśmy napis na naszym logotypie.

W godzinach wieczornych Zarząd stowarzyszenia zaprosił delegatów na uroczystą kolację do restauracji żydowskiej ARIEL na Kazimierzu. W czasie kolacji nastąpiła integracja gości z różnych krajów i wymiana doświadczeń dot. rozwoju sportu po transplantacji narządów, jako jednego z ważnych elementów życia i rehabilitacji pacjentów.
Kolację uświetnił zespół grający muzykę żydowską.

13 X 2013 r. – O godz. 8.00 wyjechano do Kościelska k/Zakopanego w celu obejrzenia treningu pokazowego z letniego biathlonu. W czasie podróży do Zakopanego uczestnicy podziwiali polskie krajobrazy jesieni, przy przepięknej pogodzie. W Kościelisku mgr Iwona Glazar zapoznała gości z historią i położeniem geograficznym Zakopanego oraz, że miasto nazwane jest zimową stolicą Polski. Przybyłych gości powitał kierownik Biatlonowego Ośrodka Sportowego Józef Staszel. Przekazał on informacje o parametrach strzelnicy i że w tym ośrodku trenują reprezentanci Polski w biathlonie zimowym. Po obserwacji treningu pokazowego w biathlonie letnim wszyscy delegaci mogli spróbować swoich sił w strzelaniu.

Objaśnianie treningu pokazowego z letniego biathlonu. Trening demonstrował trener mgr Jan Murdzek i jego zawodniczki. Tłumaczem był prof. Andrzej Chmura.Po treningu pokazano delegatom skocznię narciarską Wielka Krokiew i Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem. Na tym wizytację zakończono. Gości dowieziono do Krakowa i na lotnisko Balice. Osoby podróżujące samochodami odjechały z Zakopanego do swoich krajów.

Jako organizatorzy otrzymaliśmy wyrazy uznania za bardzo dobre przygotowanie wizytacji.

Galeria Zdjęć

red: Krystyna Murdzek
źródło: Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji

Napisz komentarz