Walne Zgromadzenie CEAPIR

W dniach od 4 do 6 VI w Zurychu odbyło się walne zebranie Europejskiej Federacji Pacjentów Chorych na Nerki (CEAPIR). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych jest członkiem tej organizacji i było reprezentowane przez Panią Iwonę Mazur. Podczas spotkania odbyły się wybory nowych władz organizacji. Spotkanie było również okazją do rozmów na temat metod leczenia oraz sytuacji Pacjentów w różnych krajach UE. Możliwość funkcjonowania OSOD w strukturach Federacji jest dla nas bardzo ważna ponieważ stara się ona lobbować w Parlamencie UE za rozwiązaniami prawnymi mogącym poprawić sytuację osób dializowanych i oczekujących na przeszczep.

Jedną z inicjatyw jakie wspiera CEAPIR jest organizowanie grup młodych pacjentów dializowanych oraz po przeszczepieniu nerki. Grupy te działając na terenie danego kraju utrzymują kontakt z Federacją oraz innymi podobnymi sobie organizacjami w innych krajach. Dzięki współpracy możliwa jest pomoc młodym osobom dializowanym i przeszczepionym w podróżach za granice w celu wypoczynku pracy lub nauki oraz wymiana doświadczeń. Jak podkreśla Pani Iwona organizacja zrzeszająca młodych pacjentów powinna również działać w Polsce w celu wymiany doświadczeń i realizacji założeń mających skutkować poprawą współpracy pacjentów dializowanych dotyczącej nauki, pracy , ubezpieczeń nie tylko w Polsce ale również w całej UE.

ceapir
Od lewej: Nadine Stohler, Mark Murphy, Iwona Mazur

Napisz komentarz