Walne zebranie członków

16 maja 2010 roku w Krakowie, w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Już o godzinie dziesiątej zaczęli przybywać pierwsi goście. Przyjeżdżali z różnych miejsc: Przemyśla, Rudy Śląskiej, Limanowej, Łodzi, Krakowa. Rejestrowaliśmy wszystkich na listę obecności i około 12 liczba przybyłych wyniosła 21 osób czyli kilka osób więcej niż było zapowiedzianych. Przed rozpoczęciem oficjalnej części goście mieli okazję porozmawiać wszystkim – pogodzie, polityce, chorobie i leczeniu.

O 12 rozpoczęliśmy oficjalną część spotkania. Na początek każdy przybyły przedstawiciel powiedział kilka słów o sobie, co pozwoliło nam lepiej się poznać. Później Dorota Ligęza jako reprezentantka Komisji Rewizyjnej otworzyła Zebranie. W pierwszym punkcie zgromadzeni wybrali przewodniczącego zebrania, którym została Prezes OSOD Iwona Mazur.

Pod przewodnictwem Pani Prezes Zebranie przegłosowało przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu, sprawozdania finansowego oraz udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji rewizyjnej za 2009 rok. Ponadto głosowano nad przyjęciem licznych zmian w statucie, które są koniecznością m.in. ze względu na fakt, że chcemy ubiegać się o status OPP, by można było pozyskiwać środki z 1% podatku dochodowego. Ponadto na prośbę stowarzyszenia z Przemyśla „Solidarni w chorobie” uzupełniliśmy statut o uregulowania dotyczące możliwości tworzenia filii na terenach szczególnie aktywnie działających grup członków. Na koniec dostosowaliśmy też statut do możliwości rozszerzenia działalności na dużą ilość członków i zwoływania zebrań delegatów zamiast walnych zebrań.

Wszystkie zmiany zostały zaakceptowane przez przybyłych członków OSOD. Mogliśmy zakończyć oficjalną część spotkania i udać się na obiad do pobliskiej gospody. Każdy wybrał, co lubi i co może jeść, a przy stole zapanowała niemal rodzinna atmosfera. Po ponad godzinie część gości z Krakowa pojechała do domów – reszta wróciła na Wilczy Stok na dalsze rozmowy o wszystkim i o niczym.Napisz komentarz