Vademecum 2011 – nowa wersja informatora Centrali NFZ o świadczeniach zdrowotnych

Vademecum 2011 – nowa wersja informatora Centrali NFZ o świadczeniach zdrowotnych   W XIX Światowy Dzień Chorego Centrala NFZ przekazuje najnowszą, uaktualnioną wersję informatora o prawach pacjenta i świadczeniach medycznych, finansowanych ze środków publicznych – Vademecum 2011.

Vademecum 2011 to skierowane przede wszystkim do pacjentów kompendium wiedzy o zasadach funkcjonowania publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Na blisko 120 stronach w przejrzystym graficznie układzie przedstawiono w nim podstawowe informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W publikacji zawarto między innymi informacje o prawach i obowiązkach pacjenta, skierowaniach, listach oczekujących na świadczenia, dokumentacji medycznej oraz o lekach i receptach. W prostej i zwięzłej formie przybliżono zasady korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa szpitalnego, rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego, opieki długoterminowej. W załączniku do informatora znaleźć można m.in. wykaz badań diagnostycznych wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a także spis adresów i  numerów telefonów informacyjnych do oddziałów NFZ.

W najnowszym wydaniu zaktualizowano informacje dotyczące okresu ważności i sposobu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dostępności do  świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji leczniczej, stomatologii i psychiatrii. Uaktualniono także wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym.
Vademecum 2011 dostępne jest na stronie internetowej Funduszu: https://www.nfz.gov.pl/new/art/4379/vademecum_2011_02_17.pdf
(tekst pochodzi ze strony www.nfz.gov.pl)

Napisz komentarz