Tytuł Dawcy Przeszczepu

Niestety nie każdy wie ale osoba która została dawcą może uzyskać tytuł „Dawcy Przeszczepu”. Odznaczenie jest dwustopniowe. Osoba która oddała szpik lub inne regenerujące sie komórki i tkanki otrzymuje tytuł „Dawcy Przeszczepu”. Natomiast „Zasłużonym Dawcą Przeszczepu” można zostać oddając szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz. Odznaczenia oraz legitymacje w obydwu przypadkach wydaje minister właściwy do spraw zdrowia. O ich przyznanie trzeba się zgłosić do placówki służby zdrowia, która dokonała pobrania materiału do przeszczepienia.

Osobom posiadającym legitymację „Dawcy Przeszczepu” oraz „Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu” przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Dodatkowo osoba posiadająca legitymację „Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu” jest uprawniona do otrzymywania bezpłatnych leków. Wykaz tych leków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 23 poz. 119).

Odznaczenie „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Odznaczenie „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Napisz komentarz