TARNÓW PROMUJE PRZESZCZEPIENIA OD ŻYWEGO DAWCY

Nie ma wątpliwości, że przeszczepienie jest najlepszą dostępną metodą leczenia dla wielu pacjentów dializowanych.  Niestety wiedza o tym, że narządy nie muszą być pobrane od dawcy zmarłego nie jest już tak powszechna. Jeszcze gorzej wygląda to w statystykach. Odsetek przeszczepianych nerek od dawców żywych w Europie wynosi ponad 15%. W Polsce natomiast w 2012 roku wyniósł on niecałe 5%. Obecny stan rzeczy można zmienić na lepsze jeśli pacjenci oraz ich bliscy będą wiedzieli o możliwości rodzinnych przeszczepień nerek.

 W tym celu w dniu Tarnów14 kwietnia 2013 r. w Szpitalu im. Św. Łukasza w Tarnowie zorganizowano spotkanie edukacyjne dla pacjentów dializowanych oraz ich rodzin. Wzięli w nim udział pacjenci leczeni w stacjach dializ w Tarnowie, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy szpitalnej, a następnie otworzyła je Pani Anna Czech – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza  w Tarnowie oraz dr Antoni Sydor – Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ.

W czasie jego trwania uczestnicy mogli dowiedzieć się jak wygląda sytuacja prawna w przypadku przeszczepień od żywych dawców. Wykład na ten temat wygłosiła dr Dorota Lewandowska z Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zebrani dowiedzieli się również o tym że przeszczepienia od żywego dawcy dają lepsze wyniki niż w przypadku przeszczepień od dawców zmarłych. Jest to efektem między innymi wykonanych wcześniej kompleksowych badań i pewności lekarzy, że zaplanowany zabieg nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia dawcy oraz biorcy. Ważnym czynnikiem jest również przygotowanie lekarzy którzy wcześniej mogą z góry ustalić termin zabiegu w porozumieniu z pacjentem. Daje to możliwość na lepsze przygotowanie się do operacji. Przy tego typu przeszczepieniach okres niedokrwienia narządu jest bardzo krótki co ma pozytywny wpływ na późniejsze wyniki przeszczepienia. Czas od pobrania nerki od dawcy i wszczepienia jej biorcy jest o wiele krótszy niż przy pobraniu nerki od dawcy zmarłego.

 Transplantacja narządu jest zabiegiem chirurgicznym, który wiąże się z poważną ingerencja lekarzy oraz ryzykiem powikłań. Obawy związane z wykonaniem tego typu operacji skutecznie rozwiał dr Tomasz Jakimowicz z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dr Jakimowicz przedstawił w sposób przystępny dla słuchaczy metody przeszczepiania nerek oraz wyjaśnił wady i zalety każdej z nich. Co ciekawe ryzyko wystąpienia powikłań dla dawcy wynosi mniej niż przy zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego. Możliwość przeszczepienia rodzinnego to także szansa na przeszczepienie wyprzedzające. Jest to najlepsza metoda leczenia Przewlekłej Choroby Nerek ze względu na unikniecie przez pacjenta uciążliwych dializ i powikłań związanych z tego typu leczeniem.

 Kolejnym prelegentem był Ks. dr hab. Marek Kluz, który przedstawił stanowisko Kościoła wobec pobierania narządów od dawców żywych. W tym wypadku nie ma wątpliwości, że dar życia jest największym jaki jesteśmy w stanie przekazać bliskiej osobie.

Jako ostatni z prelegentów głos zabrała Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych Pani Iwona Mazur. Zachęcała ona pacjentów do angażowania się w działania Stowarzyszenia. Osoba, która pomaga innym również bardzo dużo otrzymuje. Stowarzyszenie potrzebuje kontaktu aby uzupełniać wiedzę, którą przekazuje pozostałym pacjentom poprzez stronę internetową oraz kwartalnik „Dializa i Ty”. Pani Prezes zaznaczyła również, że na każdej stacji dializ powinna być grupa wspierającą nowych pacjentów. Grupa pacjentów  leczonych już od kilku lat może podzielić się wieloma praktycznymi informacjami z pacjentem rozpoczynającym dializy, wskazując najlepszą metodę przystosowania się do życia z dializą.

Na koniec pacjenci żywo łączyli się do dyskusji na tematy poruszane we wcześniejszych prezentacjach. Dr Lewandowska oraz dr Jakimowicz bardzo chętnie odpowiadali na trafne pytania. Mamy nadzieję, że to spotkanie zwiększy ilość przeszczepień rodzinnych w Tarnowie i okolicy.

W spotkaniu wzięli również udział prof. Władysław Sułowicz – Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Nefrologii oraz dr hab. med. Piotr Przybyłowski – Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej.

 Spotkanie zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego Programu na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Red.: Michał Dębski-Korzec

Napisz komentarz