Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Pani Iwona Mazur (Prezes OSOD) wzięła udział w centralnych obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Akcja odbyła się w Warszawie w dniu 20.11.2010 pod hasłem „Przejmijmy kontrolę nad cukrzycą. Teraz” Podczas konferencji na której prelegentami byli miedzy innymi: profesor dr hab. med. Władysław Grzeszczak oraz profesor dr hab. med. Waldemar Karnafel, mieszkańcy Warszawy mogli wykonać badania przesiewowe pod kątem cukrzycy.

Ilość osób na świecie chorych na cukrzycę, Światowa Organizacja Zdrowia szacuje na ponad 140 mln. W Polsce chorych może być nawet 2,5 mln. Niestety jednym z powikłań związanych z długoletnią cukrzycą jest nefropatia cukrzycowa, która rozwija się u ok. 40% pacjentów. Jest ona najczęstszą przyczyna schyłkowej niewydolności nerek, co oznacza jest konieczność zastosowania u pacjenta leczenia nerko zastępczego.

Prezes Mazur podczas spotkania podkreślała konieczność podnoszenia świadomości społecznej o zagrożeniu cukrzycą oraz chorobami nerek. Ważna jest profilaktyka oraz edukacja pacjentów chorych na cukrzyce ponieważ pacjenci często nie zdają sobie sprawy, że nierozpoznana lub źle leczona cukrzyca prowadzi do poważnego uszkodzenia nerek – mówi Pani Prezes.

Prezes OSOD Iwona Mazur podczas spotkania w Warszawie

Napisz komentarz