Światowy Dzień Nerek

12 marca 2009, z inicjatywy International Federation of Kidney Foundations przy współudziale International Society of Nephrology obchodzony jest czwarty Światowy Dzień Nerek. Organizatorzy tego Dnia zwracają przede wszystkim uwagę, na wczesne wykrywanie i zapobieganie powstawaniu chorobom nerek.

Obecnie szacuje się, że ponad 400 milionów osób na świecie ma problemy z nerkami. Konsekwencjami chorób nerek są m. in. postępująca niewydolność funkcji nerki, powodująca konieczność korzystania z zabiegów dializ lub przeszczepu oraz narażenie na choroby układu krążenia. Wcześnie wykryta niewydolność nerek jest uleczalna i pozwala na zmniejszenie ilości komplikacji. Dlatego też bardzo ważne jest aby w przypadku wystąpienia choroby nerek została ona wcześnie i prawidłowo rozpoznana, a chory znalazł się pod opieką specjalisty nefrologa. Im wcześniej rozpoznana zostanie choroba nerek, tym szybciej można rozpocząć właściwe postępowanie lecznicze, czyli podawanie leków oraz stosowanie odpowiedniej diety.

Na tę chwilę około 1,5 miliona osób na świecie jest leczonych z powodu przewlekłej niewydolności nerek. Liczba zachorowań niestety powiększa się z roku na rok. Przyczyną wzrostu zachorowań jest:

 • starzejące się społeczeństwo,
 • powiększająca się ilość chorych na cukrzycę oraz nadciśnienie tętnicze.

Innymi powodami choroby nerek są:

 • zapalenie kłębuszków nerkowych,
 • miażdżyca,
 • wrodzone anomalie w obrębie dróg moczowych,
 • niedrożność dróg moczowych,
 • substancje toksyczne,
 • wielotorbielowatość nerek,
 • zakażenia,
 • kamica nerkowa,
 • uraz (uraz fizyczny),
 • choroby metaboliczne.

Koszty związane z późnym wykryciem chorób nerek s? olbrzymie. Wynikiem tego jest obciążeniem budżetów krajów kosztowną dializoterapią, która jest jedynym sposobem leczenia nieuleczalnego stadium choroby.

Już dziś więc zachęcamy wszystkich do odbywania regularnych badań kontrolnych u lekarzy rodzinnych. Ważne jest aby przynajmniej raz do roku wykonywać badanie ciśnienia krwi, ogólne badanie moczu i poziomu kreatyniny we krwi a w przypadku podejrzenia chorób nerek- badanie albuminurii.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, zawierającej informacje odnośnie nadchodzącego Światowego Dnia Nerki: www.worldkidneyday.org

Napisz komentarz