Stanowisko Zespołu Negocjacyjnego Izby Gospodarczej Medycyna Polska

Zespół Negocjacyjny Izby Gospodarczej Medycyna Polska działając na rzecz podmiotów zrzeszonych w jej Sekcji Nefrologicznej i z ich upoważnienia, przedstawia następujące stanowisko w sprawie kontraktów z NFZ na leczenie hemodializami w roku 2009:

1. W dniu dzisiejszym oko?o 2/3 stacji dializ nie ma zawartych kontraktów z NFZ na leczenie hemodializami w roku 2009. Aneksowanie wsteczne Umów z roku 2008 nie wydaje się możliwe z prawnego punktu widzenia. Z tego powodu część stacji dializ świadczy obecnie usługi bezumownie, a część znajduje się w okresie wygasania umów z roku 2008.

2. Zdaniem ekspertów i Krajowego Konsultanta w zakresie Nefrologii w roku 2009 cena 1 zabiegu hemodializy powinna wynieść 445 zł. Proponowane przez NFZ stawki są niższe nie obowiązujące w niektórych województwach przed 7 laty i sprawiają wrażenie życzeniowych. Zespół Negocjacyjny nie może w tej sytuacji zaakceptować propozycji NFZ i wzywa przedstawicieli NFZ do przedstawienia kalkulacji kosztów hemodializ, jaka stała się podstawa wysuniętej przez NFZ propozycji odpłatności za leczenie hemodializami. Zespół oczekuje w tej sprawie dyskusji merytorycznej, a nie opartej o przekonania, opinie, nadzieje, plotki czy pomówienia.

3. Ze względu na ogromny niepokój, jakie budzi wśród tysięcy pacjentów obecna sytuacja stworzona przez zbyt późne przystąpienie przez NFZ do zawierania kontraktów, systematyczne ignorowanie wniosków środowiska nefrologicznego zgłaszanych od połowy roku 2008 i w latach poprzednich, oraz przez niewłaściwe zaplanowanie budżetu NFZ na leczenie hemodializami, apelujemy do NFZ o rzeczowe, szybkie negocjacje, które powinny zakończył się jeszcze w styczniu:

  • określeniem płatności za oba sposoby udzielania świadczeń (bezumowny i w okresie wygasania Umów)
  • określeniem odpłatności za 1 zabieg hemodializy w roku 2009
  • zobowiązaniem Oddziałów NFZ do rozpisania konkursu ofert dla wszystkich ośrodków – uczestników negocjacji
  • zniesieniem limitowania świadczeń ratujących życie, jakimi są bez wątpienia hemodializy (alternatywnie, określeniem kwartalnej płatności za świadczenia przekraczające limit)

4. Zespół negocjacyjny uważa, że dla uniknięcia powtórzenia się za rok sytuacji podobnej do dzisiejszej należy powołać zespół ekspertów NFZ i Izby Gospodarczej Medycyna Polska, który do ko?ca czerwca 2009 opracowałby opis procedury i określił koszty jej wykonania, a także wyznaczył obowiązujące mierniki jakości udzielanych świadczeń.

5. W opinii Zespołu Negocjacyjnego, w przypadku załamania się rokowań, NFZ nie jest w stanie zapewni? kontynuacji ratującego życie leczenia hemodializami wszystkim pacjentom, a zatem konieczne stanie si? pilne opracowanie mechanizmu finansowania świadczeń dializacyjnych udzielanych bezumownie w innym trybie, np. na podstawie indywidualnych wniosków.

Napisz komentarz