SPRAWOZDANIE Z X KRAKOWSKICH DNI DIALIZOTERAPII KRAKÓW, 6-8 WRZEŚNIA 2012

W dniach 6 – 8 września 2012 roku w Krakowie odbyły się jubileuszowe, X już Krakowskie Dni Dializoterapii. Ta niezwykleważna odbywająca się, co dwa lata impreza zgromadziła ponad tysiąc uczestników, w tym luminarzy polskiej nefrologii i dializoterapii, lekarzy, kierowników stacji dializ, pielęgniarki, farmaceutów, jak i pacjentów. Organizatorem tego ważnego wydarzenia była fundacja Amicus Renis, a o jego randze świadczy fakt, że honorowy patronat na X Krakowskimi Dniami Dializoterapii objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

W tym roku mija 50 lat od czasu, gdy w Krakowie przeprowadzono pierwszą dializę i 40 lat od pierwszego przeszczepia nerki. Jak zauważył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Olgierd Smoleński „Przestaliśmy się cieszyć, że udaje się nam przedłużyć życie chorym. Dziś naszą troską jest jakość ich życia”.

Uroczysta gala otwarcia miała miejsce wieczorem 6 września 2012 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Galę uświetnił znakomity wykład Profesora nauk filozoficznych, teologa, fizyka, kosmologa ks. Michała Hellera, a także recytacje przez Annę Dymną wierszy Wisławy Szymborskiej oraz recital kwartetu smyczkowego Obsession.

Obrady miały miejsce tradycyjnie w Nowohuckim Centrum Kultury i rozpoczęły się w piątkowy poranek 7 września. Program obrad był jak zwykle obszerny i znakomity. Nie sposób w krótkim sprawozdaniu napisać o wszystkim co wydarzyło się podczas tych dwóch dni pełnych wykładów, szkoleń i kuluarowych rozmów. W telegraficznym skrócie poniżej tytuły wybranych zagadnień poruszanych podczas obrad w 5 równolegle odbywających się sesjach: „Prawidłowe wykorzystanie dostępu naczyniowego w czasie hemodializy”, „Niedoceniane aspekty hemodializ”, „Wtórna nadczynność przytarczyc – rola pielęgniarki w jej leczeniu”, „Zgłoszenie chorego z określonym problemem do Krajowej Listy Oczekujących i przebieg potransplantacyjny”, „Jakość życia pacjentów hemodializowanych w świetle badań Qc vs QL”, „Dostęp do leczenia nerkozastępczego i możliwość wyboru terapii przez pacjentów w Polsce i w Europie”,

Ważnym wydarzeniem drugiego dnia obrad była sesja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych „Nasze problemy i nasze działanie. Sesja pacjentów dializowanych”, której moderatorem była Pani dr Iwona Mazur – Prezes Stowarzyszenia.  W sesji wzięli udział przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji  oraz Polskiej Federacji Pacjentów „Dialtransplant”. Rozpoczęła się od podziękowania prof. Bolesławowi Rutkowskiemu, prof. Olgierdowi Smoleńskiemu oraz Pani Sylwii Rodak za wieloletnie wsparcie dla działań na rzecz pacjentów. W ramach sesji omówiono następujące zagadnienia: „Działania OSOD oraz zaangażowanie pacjentów”, „Akcja Drugie Życie”, „VIII Europejskie Igrzyska dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w 2014 roku w Krakowie”, „Program telewizyjny, a edukacja zdrowotna”, oraz „Nasza codzienność – dializa widziana oczami pielęgniarki dializacyjnej”. Poinformowano także o nowej książce „Przewlekła choroba nerek. Poradnik dla pacjentów oraz ich rodzin”.

X Krakowskim Dniom Dializoterapii towarzyszyło szereg imprez w tym wystawy prac artystów, dzieje dializy otrzewnowej w Polsce, a także wystawa prac osób dializowanych i po przeszczepie. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, zaprosiło osoby dializowane i po przeszczepie z całej Polski do przygotowania wystawy prezentującej ich prace artystyczne. Wśród Pacjentów jest bardzo wiele osób, które hobbistycznie bądź też zawodowo zajmują się malarstwem, fotografią oraz działalnością rękodzielniczą. Stowarzyszenie zwracało również uwagę na nową pozycję wydawniczą, która w najbliższym czasie zaistnieje na polskim rynku. Mowa o książce autorstwa Slavenki Drakulić pt. „Ciało z jej ciała”. Książka traktuje o przeszczepieniach od niespokrewnionych żywych dawców. Jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie co kieruje dawcami, którzy przekazują swój narząd osobie której często nawet nie znają. Jest ona doskonałym wstępem do rozważań na temat przeszczepień rodzinnych.

Przygotowanie i sprawne przeprowadzenie tak wielkiej imprezy wymaga ogromnego zaangażowania ze strony wielu osób. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy się do tego przyczynili – tym niemniej z punktu widzenia nowego uczestnika Krakowskich Dni Dializoterapii chciałbym podziękować organizatorom za tak interesujące i ważne wydarzenie oraz za sprawność logistyczną i organizacyjną. A więc do zobaczenia za dwa lata w Krakowie.

Szczegółowy program X KDD

red: Rajmund Michalski (OSOD)

 

 

Napisz komentarz