SPOTKANIE OTWARTE DLA PACJENTÓW

Na stronę

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w OTWARTYM SPOTKANIU DLA PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK I ICH RODZIN, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Spotkanie będzie poświęcone aspektom medycznym, etycznym, prawnym oraz psychologicznym pobierania i przeszczepiania nerki od żywego dawcy. Zaproszone osoby to eksperci z dziedziny transplantologii, nefrologii oraz psychologii. Gościem  honorowym będzie Pani Jadwiga Haus, która oddała nerkę swojej córce. Spotkanie dedykowane jest dla pacjentów i ich rodzin oraz lekarzy i  pielęgniarek stacji dializ.

 

Termin:
11 grudnia 2014 roku, w godz. od 12.00 do 15.00

Miejsce:
KRAKÓW, Ul. Kopernika 15 c, Klinika Nefrologii, II piętro, sala seminaryjna

PROGRAM SPOTKANIA

12.00 Powitanie

Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski

12.10 Aktualny stan leczenia nerkozastępczego w Polsce południowo-wschodniej

Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz

12. 30 Program Żywy Dawca Nerki w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lekarz Marta Serwańska – Świętek

12.45 Aspekty prawne, etyczne i moralne pobrania nerki od żywego dawcy

Regionalny koordynator transplantacyjny

mgr Aleksandra Tomaszek

13.00 – 13.20 PRZERWA KAWOWA

13.20 Zasady kwalifikacji Żywego Dawcy Nerki

Dr n. med. Jolanta Gozdowska

13.40 Aspekty chirurgiczne przeszczepienia nerki od żywego dawcy, przeszczepienia krzyżowe

System opieki na dawcą żywym

Dr n. med. Rafał Kieszek

14.00 Między obawą i nadzieją. Psychologiczne Aspekty podjęcia decyzji o zostaniu Żywym Dawcą Nerki

Dr n. hum Mateusz Zatorski

14.20 Oddaje bo kocham …

Spotkanie z Dawcą Nerki

Pani JADWIGA HAUS, która oddała nerkę swojej córce Pani Justynie Piątkowskiej

14.40 Dyskusja

15.00 Zakończenie

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Prof. dr hab. med. Andrzej Chmura          Prof. dr hab. med. Artur Kwiatkowski

Napisz komentarz