Spotkanie szkoleniowo – edukacyjne dla pacjentów z województwa śląskiego

Wspólnie z prof. dr hab. Andrzejem Więckiem – prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Polską Federacją Pacjentów Dialtransplant 27 Listopada 2009 na terenie Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii w Katowicach zorganizowaliśmy spotkanie pacjentów dializowanych. Miało ono charakter integracyjno – edukacyjny i uważamy, że udało się wyjątkowo dobrze ( fakt, że zamiast planowanych 2 godzin trwało aż 4 mówi sam za siebie ).

Podczas tego spotkania mieliśmy okazję wysłuchać czterech wykładów:

  • „Przeszczepienia, w tym przeszczepienia rodzinne”, dr hab. Teresa Nieszporek
  • „Rehabilitacja i aktywność fizyczna pacjentów dializowanych”, dr Urszula Spiechowicz
  • „Informacja o warunkach udzielania świadczeń w dializoterapii w 2010 roku”, Dariusz Aksamit,prezes Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska – Nefron.

Później głos zebrali przedstawiciele organizacji pacjentów- Iwona Mazur (OSOD), Mirosław Mańka (NERKA), Robert Kęder (PFPD) oraz Przedstawiciele stowarzyszenia NEPHROS – którzy opowiedzieli o tym dlaczego i po co warto działać razem.

Najbardziej wymownym wystąpieniem była prezentacja Stowarzyszenia Nephros z Jastrzębia Zdroju – jego członkowie dali żywy obraz tego, że działając lokalnie można stworzyć na stacji dializ prawdziwie rodzinną atmosferę.

Wszystkim Państwu obecnym dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania:

Był również czas na pytania do prelegentów oraz ich wyczerpujące odpowiedzi. A po wszystkim czas na dyskusje przy poczęstunku.


Warto zaznaczyć, że w dniach 26-28 Listopada 2009 w Katowicach odbywało się IX Katowickie Seminarium „Postępy w Nefrologii i Nadciśnieniu Tętniczym”. Jest to jedno z największych spotkań edukacyjnych dla nefrologów w kraju. Lekarze specjaliści spotykają się, aby wymienić informacje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie leczenia chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych również było obecne podczas seminarium. Zachęcaliśmy lekarzy do współpracy przy redagowaniu czasopisma Dializa i Ty oraz przypominaliśmy, ze wszystko o czym mówią – dotyczy nas -pacjentów. Ponadto pokazywaliśmy , że również jesteśmy aktywni na polu edukacji i informacji: prowadzimy akcje jak np. Uwaga Nerki, Drugie Życie oraz występujemy medialnie aby dotrzeć do jak największej ilości osób.

Napisz komentarz