RUSZA REKRUTACJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DO KAMPANII DRUGIE ŻYCIE NA PODKARPACIU

CEL KAMPANII

Kampania Drugie życie ma na celu rozpowszechnianie informacji o transplantacji i promocję oświadczeń woli. Działania, które prowadzimy w akcji informacyjnej Drugie życie mają zainicjować dyskusję i spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi oraz osób w ich otoczeniu w zakresie transplantologii.

ZASADY KAMPANII

Zgodnie z ideą akcji koordynatorami działań na terenie szkoły są sami uczniowie. Młodzież prowadzi własne szkolne kampanie – ich kształt zależy wyłącznie od kreatywności i zaangażowania uczestników. Uczniowie mogą m.in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli przekazane przez organizatorów, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Wszystko po to, by zwrócić uwagę rówieśników, środowiska szkolnego i otoczenia na problem transplantacji.

W ramach kampanii organizatorzy zapewniają nieodpłatne dostarczenie materiałów informacyjnych (m.in. przewodnik Transplantacje – podstawowe informacje, broszury edukacyjne) i promocyjnych (m.in. plakaty, koszulki, buttony, naklejki, oświadczenia woli, koszulki), jak również służą wsparciem merytorycznym i kontaktami z lekarzami – specjalistami w dziedzinie transplantologii.02_logo_kampanii

Na zakończenie kampanii uczniowie przesyłają organizatorowi raporty z podjętych przez siebie działań. Najciekawsze pomysły zostają nagrodzone czekami charytatywnymi, które autorzy trzech wyróżnionych projektów przekażą na dowolnie wybrany cel dobroczynny.

W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Prymas Polski abp Wojciech Polak, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Stowarzyszenie „Sport po Transplantacji”, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”. Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska. W roku szkolnym 2014/1015 kampania „Drugie życie” prowadzona będzie po raz pierwszy na terenie województwa podkarpackiego.

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w kampanii – należy wypełnić formularz znajdujący się poniżej oraz przesłać go mailem do koordynatora kampanii na adres: mkorzec@osod.info do 19 stycznia 2015 r. Do udziału kwalifikuje się tylko 30 szkół, które jako pierwsze prześlą formularze zgłoszeniowe. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji na temat akcji www.drugiezycie.eu

lub

kontaktując się z koordynatorem – Michał Dębski-Korzec 691 586 848

 

Logotypy

Napisz komentarz