RUSZA REKRUTACJA DO V EDYCJI KAMPANII DRUGIE ŻYCIE W MAŁOPOLSCE

CEL KAMPANII02_logo_kampanii

Kampania DRUGIE ŻYCIE ma na celu przekazywanie informacji o transplantacji i promocję oświadczeń woli. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej DRUGIE ŻYCIE mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji.

ZASADY KAMPANII

Zgodnie z ideą akcji koordynatorami działań na terenie szkoły są uczniowie. Młodzież prowadzi własne szkolne kampanie – ich kształt zależy wyłącznie od kreatywności i zaangażowania uczestników. Uczniowie mogą m.in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli przekazane przez organizatorów, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Wszystko po to, by zwrócić uwagę rówieśników, środowiska szkolnego i otoczenia na problem transplantacji.

W ramach kampanii organizatorzy zapewniają nieodpłatne dostarczenie materiałów informacyjnych (m.in. film, przewodnik Transplantacje – podstawowe informacje, broszury edukacyjne) i promocyjnych (m.in. plakaty, koszulki, buttony, naklejki, oświadczenia woli), jak również służą wsparciem merytorycznym i kontaktami z lekarzami – specjalistami w dziedzinie transplantologii.

Na zakończenie uczniowie przesyłają organizatorowi raporty z podjętych przez siebie działań. Szkoły, które wykażą się najbardziej kreatywnymi inicjatywami zostaną wyróżnione.

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w kampanii – należy wypełnić formularz znajdujący się poniżej oraz przesłać go mailem do koordynatora kampanii na adres: mkorzec@osod.info do dnia 7 listopada 2013 r.

Do udziału kwalifikują się tylko 32 szkoły, które jako pierwsze prześlą formularze zgłoszeniowe wraz z krótkim opisem działań jakie planują podjąć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w Kampanii. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz pomysł na realizację.

 

Więcej informacji na temat akcji: www.drugiezycie.org.pl oraz www.osod.info

lub

kontaktując się z koordynatorem – Michał Dębski-Korzec 691 586 848

 

Napisz komentarz