RUSZA NABÓR SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DO KAMPANII DRUGIE ŻYCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM I ŚLĄSKIM

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych zaprasza szkoły ponadgimnazjalne z województwa małopolskiego oraz  śląskiego do udziału w Kampanii Drugie Życie 

Celem kampanii  jest zaangażowanie młodzieży w promowanie idei transplantacji oraz oświadczeń woli. 15 szkół ponadgimnazjalnych z każdego województwa, które jako pierwsze zadeklarują chęć udziału w akcji, do maja 2017 przeprowadzać będą własne kampanie społeczne w środowiskach szkolnych i lokalnych. Zainteresowane szkoły prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszenia wraz z podpisanym regulaminem do 15 stycznia 2017 roku na adres: mzielinska@osod.info

02_logo_kampaniiPodczas inauguracji Kampanii,  uczniowie zostaną przeszkoleni w zakresie etycznego, prawnego i medycznego aspektu transplantacji, otrzymają materiały edukacyjne i promocyjne (plakaty, koszulki, przypinki, naklejki, oświadczenia woli, broszury edukacyjne), które pomogą im w organizacji własnych działań. Kształt prowadzonych kampanii zależy wyłącznie od młodzieży – od ich kreatywności i zaangażowania. Podczas Gali Finałowej Kampanii Drugie życie, która odbędzie się w czerwcu 2017 roku, trzy szkoły, których kampanie ocenione zostaną jako najciekawsze, najbardziej wyróżniające się, zostaną nagrodzone czekami charytatywnymi, które młodzież przekaże na dowolnie wybrany cel dobroczynny. Organizatorzy kampanii przez cały okres trwania akcji służą wsparciem merytorycznym i pomocą w organizacji spotkań z lekarzem i osobą po przeszczepieniu.

Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska, koordynatorem w województwie małopolskim i śląskim jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Akcję w skali ogólnopolskiej wspierają: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Donacji Narządów, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka – Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej.

Więcej informacji na stronie kampanii www.drugiezycie.org.pl

Napisz komentarz