Robert Kęder

Rozmowa: Robert Kęder, prezes powstającej Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant
Po co Po co powstała federacja Dialtransplant?

Robert Kęder: Zrzesza podmioty prawne i osoby fizyczne, pacjentów lub ich reprezentantów. Członkowie założyciele, poprzez swoich przedstawicieli, reprezentują środowiska osób dializowanych, po przeszczepach, leczonych hepatologicznie i hematologicznie oraz największą w Polsce, niezależną organizację zajmująca się promocją krwiodawstwa. Chęć przystąpienia zadeklarowały już kolejne organizacje pacjentów. Zamierzamy m.in. propagować i upowszechniać wiedzę na temat dializoterapii i transplantacji jako skutecznej metody leczenia schyłkowej niewydolności narządów, a także wiedzę na temat wirusowych zapaleń wątroby. Będziemy wspierać stacje dializ i ośrodki medyczne dokonujące transplantacji, upowszechniać prawa pacjentów, a także prowadzić działalność edukacyjną w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia. Na początku chcielibyśmy skoncentrować się na dwóch projektach dotyczących nefrologii i transplantacji: działaniu na rzecz przygotowania i wdrożenia narodowego programu na rzecz walki z chorobami nerek oraz realizacji programu przeszczepów rodzinnych.

Jaka powinna być rola pacjenta we współczesnym systemie służby zdrowia?
Świadomy swoich praw, potrzeb i obowiązków pacjent jest w interesie każdego nowoczesnego systemu służby zdrowia. Pacjenci są podmiotem i istotą służby zdrowia, bez nich system by nie działał. Oczywiście praktyka wygląda zupełnie inaczej, choć obserwujemy istotne zmiany. Mimo wszystko mamy bardzo wiele do zrobienia…

To znaczy co?
Jeszcze niedawno myślałem o pacjencie jako o człowieku dosłownie uczepionym poły kitla lekarza, bezskutecznie próbującym dowiedzieć się czegoś o swoim stanie zdrowia. Musimy to zmienić. Środowiska pacjentów powinny opiniować i konsultować ważne dla siebie kwestie związane ze zmianami systemu służby zdrowia. A problemów nie brakuje. Na szczęście czekają nas duże zmiany. Pojawiają się coraz częściej projekty częściowo prywatnej służby zdrowia, powszechnego

ubezpieczenia od błędów lekarskich, ale i wzrostu kosztów leczenia. Pacjenci chcą i powinni być stroną w tych kwestiach. I  dziś bardziej niż kiedykolwiek są na to gotowi. W Polsce funkcjonuje około 200 organizacji pacjentów, które skupiają się w większe grona. Jestem pewien, że w końcu powstanie jedna organizacja zrzeszająca istniejące już stowarzyszenia.

rozmawiała a.u

Więcej informacji pod nr tel. 0 601 216 789
e-mail:
robertkeder@hotmail.com

Źródło: Dodatek Nefrologiczny z okazji Światowego Dnia Nerek „Rzeczpospolita” – 08.03.2007

Napisz komentarz