Relacja z koferencji prasowej inaugurujacej trzecia edycje akcji „Drugie Życie” w Małopolsce

W dniu 26 października oficjalnie rozpoczęliśmy w Małopolsce trzecią już edycję Akcji „Drugie życie”. Konferencja prasowa inaugurująca kampanię odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu – w roli honorowych patronów akcji – udział wzięli: Wojewoda Małopolskim – Pan Stanisław Kracik, Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Wojciech Kozak oraz Małopolski Kurator Oświaty – Pan Grzegorz Baran. Panowie bardzo pozytywnie i przychylnie odnieśli się do Akcji „Drugie życie” oraz do samej metody leczenia jaką jest przeszczepianie narządów, obiecując swoje wsparcie dla tej słusznej idei. Podkreślili jak bardzo skuteczną formą edukacji społeczeństwa w zakresie idei transplantacji jest angażowanie w ten proces młodzieży. Poprzez prowadzenie własnych kampanii edukacyjnych w swoich lokalnych środowiskach uczniowie staja się emisariuszami idei Akcji, a ucząc innych również sami zdobywają wiedzę w zakresie przekazywanych treści.

W spotkaniu wzięli również udział uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego

z Krakowa, którzy po zakończeniu konferencji rozdawali w środkach komunikacji miejskiej oświadczenia woli i rozmawiali z pasażerami na temat wagi idei transplantacji jako metody ratującej życie osobom chorującym.

Podczas spotkania Dr Piotr Przybyłowski –konsultant ds. Transplantologii na Małopolskę opowiedział o początkach Akcji oraz o palącej potrzebie zwiększenia liczby przeszczepień narządów, gdyż kolejka osób oczekujących na drugie życie stale się wydłuża.

Dr hab. Marek Kuźniewski – reprezentujący Klinikę Nefrologii CM UJ, podzielił się ze słuchaczami problemami niewydolności nerek i najlepszej metody jej leczenia jaką jest transplantacja.

Głos zabrała również Pani dr Ewa Benedyk-Lorens – reprezentująca firmę Fresenius – inicjatora akcji. Podkreśliła jak ważne są tego typu akcje i jak coraz więcej szkół angażuje się w kampanię we wszystkich województwach, w których jest prowadzona.

Swoją ciepłą opowieścią na temat historii życia z chorobą, oczekiwaniu na przeszczep i otrzymaniu drugiego życia podzieliła się z obecnymi Pani Małgorzata Rejdych, osoba po przeszczepieniu serca, dając impuls do dyskusji na temat etyczno-społecznych aspektów oddawania narządów po śmierci.

Na konferencji obecni byli również przedstawiciele mediów, którzy przeprowadzili wywiady z uczestnikami i gośćmi spotkania.

Napisz komentarz