PROCEDURA KWALIFIKACYJNA ŻYWEGO DAWCY NERKI

PRZED PODJĘCIEM KWALIFIKACJI

Potencjalny Żywy Dawca nerki został  w  pełni poinformowany i świadomy podejmowanej decyzji.

Biorca nerki od Dawcy Żywego został zakwalifikowany do przeszczepienia nerki, umieszczony na Krajowej Liście Oczekujących ,  posiadający na KLO status „aktywny” , oraz wyraził zgodę na przeszczepienie nerki od dawcy żywego

ŻYWY DAWCA NERKI – KTO MOŻE NIM ZOSTAĆ ?

ñ  Dawca spokrewniony  – krewni w linii prostej (wstępni, zstępni i rodzeństwo)

ñ  Dawca niespokrewniony – małżonek , osoba przysposobiona

ñ  Dalsi krewni, osoby emocjonalnie związane z biorcą – wymagana jest zgoda sądu

ŻYWYM DAWCĄ NERKI MOŻE ZOSTAĆ OSOBA U KTÓREJ NIE WYSTĘPUJĄ  PRZECIWWSKAZANIA MEDYCZNE I PSYCHOLOGICZNE:


                          PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE

ñ  Brak możliwości podjęcia świadomej i samodzielnej decyzji

ñ  Nieskutecznie leczona choroba psychiczna, uzależnienia

ñ  Objawy choroby nerek obniżony GFR, białkomocz, krwiomocz, zapalenie układu moczowego)

ñ  Istotne anomalie anatomiczne nerek

ñ  Nawracająca kamica nerkowa lub kamica obustronna

ñ  Układowe choroby naczyń

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE

ñ  Otyłość, BMI >  30 – 32

ñ  Umiarkowane nadciśnienie tętnicze

ñ  Wcześniejszy, jednorazowy epizod kamicy nerkowej bez metabolicznych jej uwarunkowań

ñ  Niewielkie nieprawidłowości ze strony układu moczowego

ñ  Cukrzyca lub choroby nerek w wywiadach rodzinnych, młody dawca

ñ  Cukrzyca ciężarnych w wywiadach

ñ  Nikotynizm

ñ  Świadek Jehowy

kandydat na dawcę ma pełną zdolność do czynności prawnych i wyraził dobrowolnie przed lekarzem pisemną zgodę na pobranie komórek, tkanek lub narządu w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy; ……….

kandydat na dawcę został przed wyrażeniem zgody uprzedzony o skutkach dla biorcy wynikających z wycofania zgody na pobranie komórek, tkanek lub narządu, związanych z ostatnią fazą przygotowania biorcy do dokonania ich przeszczepienia

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. (ze zmianami `2009 i `2011) o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWEGO DAWCY NERKI W TRAKCIE KWALIFIKACJI, PRZED I PO ZABIEGU.

Doświadczone zespoły transplantacyjne

System opieki nad dawcą

Okresowe badania kontrolne

Wsparcie ośrodka transplantacyjnego

Kontakt z koordynatorem ds. transplantacji

Odznaka Zasłużony Dawca Przeszczepu.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA POTENCJALNEGO  ŻYWEGO DAWCY  NERKI SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW :

ETAP 1   – POZ (PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU)

ETAP 2 –   PUNKT KONSULTACYJNY

ETAP 3  –  OŚRODEK KWALIFIKACYJNY

POTENCJALNY ŻYWY DAWCA NERKI POWINIEN WYKONAĆ  BADANIA KONTROLNE ZLECONE PRZEZ LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU W OŚRODKU MACIERZYSTYM PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

BADANIA PODSTAWOWE :

Grupa krwi, morfologia, mocznik, glikemia, transaminazy, kreatynina, badanie ogólne moczu, USG jamy brzusznej ze szczególną oceną funkcji nerek, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI MOŻNA RÓWIEŻ DOKONAĆ SAMEMU ).

ŻYWY DAWCA NERKI POWINIEN BYĆ ZASZCZEPIONY PRZECIWKO WIRUSOWEMU ZAPALENIU WATROBY TYPU B (WZWB)

Punkt Konsultacyjny: (ADRES OŚRODKA ZGODNY Z MIEJSCEM EWENTUALNEGO ZABIEGU POBRANIA NERKI OD ŻYWEGO DAWCY)

Badanie podmiotowe i przedmiotowe, analiza dostarczonych wyników badań, wykluczenie przeciwwskazań.

Zaplanowanie próby krzyżowej, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych (nefrolog, chirurg transplantolog, psycholog) w ramach hospitalizacji, czas pobytu w klinice wynosi od 2 – 3 dni.

Ośrodek Kwalifikacyjny:(ADRES OŚRODKA ZGODNY Z MIEJSCEM EWENTUALNEGO ZABIEGU POBRANIA NERKI OD ŻYWEGO DAWCY )

W pierwszej kolejności wykonywana jest próba krzyżowa ( 1 dzień ), której ujemny wynik decyduje o możliwości kontynuowania procedury kwalifikacyjnej. Wynik dodatni dyskwalifikuję potencjalnego dawce z dalszej procedury kwalifikacyjnej co jest jednoznaczne, że nie może zostać żywym dawcą nerki.

GRUPA  KRWI POTENCJALNEGO ŻYWEGO DAWCY NERKI  MUSI BYĆ ZGODNA   ALE NIE MUSI BYĆ IDENTYCZNA  Z   GRUPĄ KRWI  POTENCJALNEGO BIORCY NERKI

Dawca grupy  O              Biorca O, A, B, AB

Dawca grupy  A               Biorca A, AB

Dawca grupy  B               Biorca B, AB

Dawca grupy  AB                    Biorca AB

CZYNNIK RH TO ZNACZY  RH (+ ), RH (- ) NIE MA ZNACZENIA

GDY GRUPA KRWI NIE JEST ZGODNA LUB GDY U POTENCJALNEJ PARY DO PRZESZCZEPIENIA RODZINNEGO PRÓBA KRZYŻOWA JEST DODATNIA, MOŻNA WYRAZIĆ WOLĘ PRZYSTĄPIENIA  DO TWORZĄCEGO SIĘ W POLSCE PROGRAMU WYMIANY PAR.

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. (ze zmianami `2009 i `2011) o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

 Zdjęcie

KONTAKT:

SZPITAL KINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii.

ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

Aleksandra Tomaszek

Koordynator Transplantacyjny

tel.608-644-409

www.zywydawcanerki.pl

Napisz komentarz