Problem z kontraktowaniem hemodializ

Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska zawiesza negocjacje dotyczące wyceny dializy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym po ponad 9 miesiącach pracy, bez porozumienia w kluczowych kwestiach, zakończyła działalność wspólna komisja Narodowego Funduszu Zdrowia i Nefron Sekcji Nefrologicznej Izby Gospodarczej Medycyna Polska.

Nefron przerwał negocjacje w sprawie wyceny stawki za hemodializę, w odpowiedzi na doniesienia o trudnej sytuacji finansowej NFZ i perturbacje spowodowane licznymi zmianami przepisów w ostatnich miesiącach. Nefron zaproponuje Funduszowi propozycje rozwiązań systemowych, które poprawią efektywność leczenia pacjentów zarówno w wymiarze jakościowym, jak i w zakresie lepszego wykorzystania funduszy przeznaczanych na finansowanie terapii nerkozastępczych. Przedstawiciele Nefron stoją niezmiennie na stanowisku, że Fundusz nie może w nieskończoność tłumaczyć braku rozwiązań systemowych bieżącymi problemami.


Efekty negocjacji i sytuacja stacji dializ w grudniu 2009

  1. Podczas negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia w zakresie wyceny hemodializy. Fundusz proponuje świadczeniodawcom kwotę 414 zł. Tymczasem nawet z oficjalnych wyliczeń NFZ wynika, że stawka za hemodializę w Polsce powinna wynosić 443,25 zł (dane uzyskane z ankiet NFZ od świadczeniodawców). Bez przerwy toczą się rozmowy na szczeblu oddziałów wojewódzkich co do wyceny i ilości dializ. Na razie w żadnym z województw nie ma finalnych rozstrzygnięć.
  2. Nefron uznaje za absolutny priorytet w swojej działalności zachowanie ciągłości leczenia oraz bezpieczeństwo dializowanych. Tymczasem w żadnym z oddziałów wojewódzkich NFZ nie podpisano kontraktów na dializy. Co więcej oddziały wojewódzkie proponują niewystarczające ilości świadczeń, mniejsze niż aktualnie leczona liczba pacjentów.
  3. Fundusz stawia stacjom dializ nierealne wymagania. Brak specjalistów nefrologów może spowodować, że niektóre stacje nie spełnią wymogów NFZ, co oznaczać będzie nieznane w Polsce od wielu lat ograniczenia w dostępności do dializy. Już teraz z powodu braku wykwalifikowanych lekarzy, zamyka się oddziały nefrologiczne i poradnie. NFZ, mimo niedostatecznej ilości nefrologów w Polsce, domaga się ich stałej obecności na stacjach dializ.
  4. Brak konkursów dla nowych stacji, które zostały oddane do użytku w tym roku.
  5. Istnieje bardzo poważne zagrożenie niemożliwością dializowania w stanach ostrych i przed przeszczepem nerek. Fundusz, przy sprzeciwie Nefron, forsuje zamykanie stacji na noc: w konsekwencji może nastąpić zmniejszenie liczby przeszczepów.

Rozmowy mające doprowadzić do stworzenia opisu i wyceny hemodializy trwały przez 9
miesięcy (od marca). Nefron proponuje etapowe dochodzenie do realnej wyceny świadczenia (teraz polska stawka jest najniższa w Europie). Nefron uznaje za konieczne pilne wypracowanie rozwiązań tymczasowych, które pozwolą na płynne aneksowanie umów na świadczenie dializ tak, by nikt wymagający dializowania nie został go pozbawiony z powodów administracyjno-ekonomicznych. Rozwiązania długoterminowe muszą dać możliwość korzystania przez pacjentów z terapii jak najwyższej jakości, co nie dość, że podnosi komfort życia, to dodatkowo, jest efektywniejsze dla systemu.

* Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska powstała w czerwcu 2008 roku. Dziś zrzesza operatorów niemal 160 publicznych i niepublicznych stacji dializ w Polsce. Przy Sekcji powołano Komitet Naukowy, złożony z wybitnych przedstawicieli środowiska nefrologicznego w kraju. Podczas negocjacji SNIGMP z Narodowym Funduszem Zdrowia, Sekcja reprezentuje również wiele placówek nie będących jej członkami.

Napisz komentarz