Podsumowanie I edycji Akcji Drugie Życie

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację akcji Drugie Życie w szkołach. Kampanie, które przeprowadzili uczniowie, były dla nas ogromnie miłą niespodzianką. Dlatego też postanowiliśmy wyróżnić i nagrodzić  aż 5 szkół:

  • Zespół Szkół  Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Nawojowej,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie,
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie,
  • Liceum Ogólnokształcące Im. Jana Kochanowskiego W Muszynie,
  • oraz V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

Serdecznie gratulujemy młodzieży oraz opiekunom z grona pedagogicznego !

W połowie czerwca odbędzie się spotkanie podsumowujące całość akcji, podczas którego wręczymy nagrody. Wyróżnione szkoły oczywiście zapraszamy oraz prosimy o przygotowanie prezentacji na temat podjętych przez siebie działań. Wszystkich pozostałych również  już teraz serdecznie zapraszamy.

Dokładny termin oraz miejsce podamy już wkrótce.

SPRAWOZDANIA Z II EDYCJI

W związku ze zbliżającym się końcem roku – bardzo prosimy o podsumowanie akcji Drugie Życie, które odbyły się na terenie szkół oraz przesłanie nam raportów.

Tak jak już wcześniej mówiliśmy –  raporty te nie muszą być bardzo oficjalnym dokumentem urzędowym, mile widziane są wszelkie formy dokumentujące przebieg akcji – zdjęcia, filmy, rysunki etc. Mogą to być prace wykonane ręcznie lub też w formie elektronicznej. Format zapisu dowolny –  nośnikiem mogą być płyty CD oraz DVD.

Jeśli raport będzie w formie elektronicznej i nie będzie to duży plik proszę o przesyłanie go na e-mail:  mkowalik@osod.info .

Jeśli natomiast okaże się, że istnieje potrzeba wysłania pocztą poniżej adres biura:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
Ul. Wilczy Stok 12
30-237 Kraków

Ostateczny termin nadsyłania raportów to 31 Maja 2010  – decyduje data stempla pocztowego.

Napisz komentarz