Podarujmy drugie życie

Akcja Drugie Życie to akcja skierowana do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, która ma na celu informowanie o transplantacji jako formie leczenia, roli i wadze oświadczeń woli, a także zachęcenie młodzieży do podejmowania dyskusji na ten temat.

Akcję zainicjowała firma Fresenius Medical Care, międzynarodowy dostawca produktów i usług dla osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Pierwsza odsłona akcji miała miejsce w Poznaniu, w roku szkolnym 2008/2009. Duże zainteresowanie młodzieży tematem oraz zaangażowanie w promowanie wiedzy o transplantacji bardzo pozytywnie zaskoczyły organizatorów . Ze względu na pomyślny przebieg akcji, zdecydowaliśmy się powielić ten schemat na terenie województwa małopolskiego. Fresenius Medical Care został partnerem oraz głównym sponsorem kampanii w Małopolsce (ponadto realizuje kampanię na terenie województwa wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego).

Zaprosiliśmy do współpracy również jednostki administracji publicznej – Urząd Miasta Krakowa oraz Wojewodę Małopolskiego, który objął akcję swoim honorowym patronatem. Akcja „Drugie życie” stała się elementem programu „Partnerstwo dla Transplantacji”, który w Małopolsce został zainicjowany w maju przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego oraz prof. Wojciecha Rowińskiego, krajowego konsultanta ds. transplantologii. Celem programu jest zwiększenie liczby pobrań narządów oraz liczby przeszczepów.

W roku szkolnym 2009/2010 wspólnie zamierzamy przeprowadzić kampanię w jak największej ilości szkół z województwa małopolskiego. Do udziału w akcji dotychczas zgłosiło się 37 szkół z całego województwa, 22 z nich realizuje kampanię w pierwszym semestrze pozostałe w semestrze letnim.

W ramach akcji zachęcamy uczniów do organizowania na terenie swoich szkół kampanii informacyjnych na temat transplantacji. Kształt prowadzonej akcji zależeć będzie wyłącznie od kreatywności i zaangażowania młodzieży. Uczniowie mogą m. in. kolportować materiały informacyjne i oświadczenia woli, organizować spotkania ze specjalistami i przygotowywać własne, niekonwencjonalne działania promocyjne. Zadaniem szkoły jest wyznaczenie spośród uczniów koordynatorów działań, którzy będą łącznikami pomiędzy organizatorami a placówką.

Dzięki sponsorowi jesteśmy w stanie dostarczyć uczniom plakaty, materiały informacyjne oraz druki oświadczeń woli, jak również służymy wsparciem merytorycznym i kontaktami z lekarzami- specjalistami w dziedzinie transplantologii. Wszelkie informacje o akcji i jej organizatorach, a także m. in. forum dyskusyjne, znajdą się na stronie internetowej www.osod.info oraz www.drugiezycie.org.pl.

Wierzymy, że rzetelne informacje oraz dobrowolne działania są w stanie doprowadzić do zwiększenia ilości przeszczepień w naszym kraju.

UCZESTNICY

Poniżej znajduje się lista szkół z województwa małopolskiego zgłoszonych do udziału w akcji:

Oraz lista szkół realizujących działania w I semestrze roku szkolnego 2009/2010:

Więcej informacji na temat akcji:

Koordynator projektu:

Monika Kowalik

Tel. 691 486 848

e-mail: mkowalik@osod.info

Napisz komentarz