Pismo Pacjentów Stacji Dializ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Publikujemy pismo Pacjentów Stacji Dializ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, które zostało wysłane 26.02.2020 roku. W liście Pacjenci dializowani zwracają się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków dla osób dializowanych w tym szpitalu.

10.04.2020 roku otrzymaliśmy odpowiedź, którą umieszczamy poniżej.


Napisz komentarz