Pismo pacjenta dializowanego dotyczącego likwidacji oddziału przeszczepu nerek w Krakowie

Pismo pacjenta dializowanego

Publikujemy pismo pacjenta dializowanego wysłane 21 czerwca do Posłów Małopolski dotyczące likwidacji oddziału przeszczepu nerek w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Popieramy pismo pacjenta.

Napisz komentarz