OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO

 

Nagrody imienia św. Kamila
Nagrody imienia św. Kamila

W dniach 11-12 luty odbyło się VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów oraz uroczysta gala wręczenia Nagród Świętego Kamila. A wszystko to z okazji obchodów Światowego Dnia Chorego. Organizatorami, jak co roku, byli Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wraz z Zakonem Posługujących Chorym Ojców Kamilianów.

W wydarzeniu, oczywiście udział wzięło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, którego celem jest niesienie pomocy pacjentom dializującym się, z przewlekłą niewydolnością nerek oraz po przeszczepach. A reprezentowane było przez Panią Prezes Iwonę Mazur. Nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcie w służbie zdrowia otrzymał  prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński, polski lekarz, chirurg, transplantolog za swój wkład w rozwój transplantologii w naszym kraju. Brał on udział w pierwszym, udanym przeszczepieniu nerki w Polsce w 1966r.

Tematem debaty była polska onkologia. Dyskutowano na temat chorób nowotworowych, w kontekście współczesnego problemu. Omówiono przyczyny ciągłego wzrostu zachorowań na nowotwory w Polsce, zwracając uwagę na problem zdrowotny, społeczny jak również ekonomiczny. Bardzo dużo czasu poświecono również ocenie działania Resortu Zdrowia i poprawy jakości leczenia przez niego, ponieważ nadal ponad połowa chorych na raka umiera.

Natomiast dnia pierwszego obchodów wręczono nagrody imienia św. Kamila. Św. Kamil jest patronem chorych i pracowników służby zdrowia a nagroda ta jest przyznawana od 2007 roku z inicjatywy zakonu Posługujących Chorym, który były również tegorocznym sponsorem.

”Główną ideą Nagrody jest okazanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, stając się głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw. Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy rodzaj choroby” – wyjaśnia Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Imienia Św. Kamila.

Red.: Magdalena Mazurek
Zdjęcia: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Napisz komentarz