Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podpisana przez Prezydenta RP

18 maja br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniającą m.in. ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Podpisane zmiany w ustawie dotyczą zasad i trybu ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.

Zdarzeniem medycznym zgodnie ze znowelizowaną ustawą jest:

 • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • śmierć, będące następstwem niezgodnych z wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia lub zastosowania produktu leczniczego.
 • Głównym celem znowelizowanej ustawy jest skrócenie czasu dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych pacjentów. Przepisy wzorowane są w części na rozwiązaniach państw skandynawskich, w których systemy odszkodowawcze nie są oparte o zasadę winy.

  Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej wprowadzone zmiany oznaczają dla pacjentów przede wszystkim krótszy czas prowadzonego postępowania – nie dłużej niż 4 miesiące, a w przypadku odwołań – 7 m-cy. Do tej pory często mieliśmy do czynienia z wieloletnimi cywilnymi postępowaniami sądowymi. Kolejna korzyść dla pacjentów to również niższe koszty dochodzenia swoich praw.

  Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub w niektórych przypadkach spadkobiercy – będą mogli złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do specjalnie powołanych w tym celu komisji wojewódzkich. W skład komisji wejdą specjaliści z dziedzin medycyny i prawa, organizacji pacjentów, Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.

  Ustawa wprowadza także maksymalne kwoty odszkodowania albo zadośćuczynienia: 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta, 300 tys. zł. w przypadku śmierci pacjenta.

  Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłaszania kandydatów i powoływania ich na członków komisji wojewódzkich (przepisy te wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia ustawy).

  Tekst pochodzi ze strony Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl

Napisz komentarz