NERKI NIE BOLĄ BOLI NIEWIEDZA

Zbadaj mnie,Panie i doświadcz,

Poddaj próbie nerki i serce moje!
Księga Psalmów 26,2

 

W Piśmie Świętym kilkakrotnie jest mowa o nerkach,wynika z tego jak ważnym są organem i jak bardzo trzeba dbać o tę część naszego ciała. Dlatego też OSOD przy współpracy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej zorganizowało wykład pod tytułem NERKI NIE BOLĄ  BOLI NIEWIEDZA.

Do wygłoszenia prelekcji poprosiliśmy znanego nefrologa prof. dr. nauk medycznych Olgierda Smoleńskiego. Profesor przy pomocy przyniesionych eksponatów i przeźroczy przedstawił uczestnikom historię i rozwój nefrologii, uświadomił jak ważne jest dbanie o nerki i profilaktyka, przedstawił sposoby leczenia nerkozastępczego przy pomocy różnego rodzaju dializ i przeszczepy. Przede wszystkim nie należy się bać, zaufać lekarzom i starać się żyć normalnie. To,że można żyć nie rezygnując ze swoich zainteresowań, pracy opowiadały osoby dializowane i po przeszczepach, które przybyły na spotkanie. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani poruszanymi problemami,zadawali pytania, nawet poprzychodzili z wynikami badań. Profesor bardzo cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania.

Prof. Olgierd Smoleński oraz Iwona Mazur
Prof. Olgierd Smoleński oraz Iwona Mazur

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze i trwało ponad dwie godziny.Wszystko to było możliwe dzięki Klubowi Zdrowia działającemu pod patronatem ChSCh przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Chrześcijańska Służba Charytatywna jest organizacją dobroczynną, zrzeszającą ludzi dobrej woli bez względu na wyznanie,światopogląd,narodowość,rasę i przekonania, chcących realizować chrześcijańską powinność służenia bliźniemu.Kluby Zdrowia działają na terenie całej Polski. W Krakowie każdą trzecią niedzielę miesiąca w sali Kościoła Adwentystów D.S. przy ulicy Lubelskiej 25 w godzinach 17 zimą, 18 latem. W spotkaniu uczestniczyła prezes OSOD doktor Iwona Mazur. Myślę, że będzie jeszcze nieraz okazja do współpracy z OSOD. Profesorowi dziękuję za serdeczność i bezinteresowne zaangażowanie.

Red.: Małgorzata Rakowska

Napisz komentarz