Najważniejsze działania OSOD w 2011 r.

Od początku swojej działalności OSOD oprócz pomocy na rzecz osób dializowanych upowszechnia wiedzę o zagrożeniu oraz profilaktyce chorób nerek. W tym roku dzięki pomocy pacjentów, personelu medycznego oraz władz lokalnych przeprowadzono wiele działań wpisujących się w zakres działalności Stowarzyszenia, które spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród pacjentów oraz społeczeństwa.

Najważniejsze z nich to:

 • Wydawanie czasopisma „Dializa i Ty”
  Razem z Fundacją „Amicus Renis” OSOD wydał w 2011 r. 3 kolejne numery „Dializy i Ty”.W tym roku planowane jest wydanie jeszcze jednego – grudniowego numeru czasopisma.
 •  Organizacja obchodów Światowego Dnia Nerek
  OSOD we współpracy z Urzędem Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizowało z okazji Światowego Dnia Nerek konferencję pt. „Małopolski Dzień Nerek”. Podczas spotkania prezes OSOD przedstawiła działania Stowarzyszenia oraz wyniki badań wskazujących na potężne zagrożenie dla społeczeństwa związane z chorobami nerek oraz podkreśliła konieczność przeprowadzania w Polsce badań profilaktycznych w kierunku PChN.
 • Udział w pracach Europejskiej Federacji Pacjentów Chorych na Nerki (CEAPIR)
  Udział w spotkaniach CEAPIR, której OSOD jest członkiem oraz przeprowadzenie na początku roku ankiety wśród pacjentów stacji dializ w całej Polsce dotyczącej ich wiedzy na temat choroby oraz zakresu możliwości wyboru leczenia. Ankieta była częścią europejskiego badania zainicjowanego przez CEAPIR. Miała na celu dostarczenie niezbędnych danych do skutecznego lobbowania w Parlamencie Europejskim za ujednoliceniem standardów leczenia w Europie.
 •  Udział w pracach Komisji Zdrowia
  Prezes Stowarzyszenie wzięła udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego gdzie przedstawiła zagrożenia związane z chorobami nerek.
 •  Promocja książki Ewy Barańskiej „Nie odchodź – Julio”.
  Promocja książki podczas konferencji, spotkań z młodzieżą oraz rozpropagowanie książki w krakowskich bibliotekach. Autorką jest osobą dializowana, a jej książka opowiada historię młodej kobiety zmagającej się z przewlekłą chorobę nerek
 •  Koordynowanie akcji „Drugie życie” w Małopolsce.
  W 2011r. OSOD podsumowało drugą oraz zainaugurowano trzecią edycję akcji „Drugie życie”. Akcja adresowana do młodzieży ponadgimnazjalnej ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ideą transplantacji wśród uczniów małopolskich szkół oraz w lokalnych społecznościach. Do tej pory w akcji wzięło udział 28 tys. uczniów z 69 szkół.
 • Lobbowanie na rzecz tańszych leków dla pacjentów.
  Stowarzyszenie aktywnie wspiera działania mające na celu m.in. wpisanie Przewlekłej Choroby Nerek na listę chorób przewlekłych.
 •  Udział w pracach Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego.
  Prezes OSOD jako członek Rady zaangażowana jest w działania skupiające się na opiniowaniu przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub realizacji praw osób niepełnosprawnych, wojewódzkich programów działań na rzecz niepełnosprawnych; ocena realizacji programów oraz projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla niepełnosprawnych.
 •  Organizacja panelu dyskusyjnego „Małopolskiej transplantacji na pomoc”.
  Zorganizowanie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego panelu dyskusyjnego „Małopolskiej transplantacji na pomoc”, poświęconego tematyce niskiej ilości przeszczepień w województwie małopolskim. Do udziału w spotkaniu zaproszono dyrektorów szpitali z oddziałem OIOM, koordynatorów transplantacyjnych, przedstawicieli administracji oraz środowisk pacjentów. Tematem zainteresowały się również lokalne oraz ogólnopolskie media.
 •  Uczestnictwo w spotkaniach dla pracowników oraz uczniów szkół promujących zdrowie.
  Udział w spotkaniach organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty podczas których nauczycielom oraz uczniom przekazano informacje dotyczące zagrożeń i profilaktyki chorób nerek.
 •  Szkolenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla pracowników firm.
  Organizacja oraz przeprowadzenie spotkań na temat profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób nerek dla pracowników firm.
 •  Współpraca z Hutniczą Fundacją Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
  Współpraca na rzecz organizacji badań profilaktycznych w zakresie chorób nerek.
 •  Współpraca na rzecz promowania profilaktyki zdrowotnej oraz idei transplantacji (w tym przeszczepień rodzinnych) z takimi mediami jak: TVP („Panorama”), TVP Kraków, TVN, Radio Kraków RMF Classic, Rzeczpospolita, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska.

Z poważaniem
Iwona Mazur
Prezes Zarządu OSOD

Napisz komentarz