Nagrody Św. Kamila 2011

Pani Prezes Iwona Mazur reprezentując Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych wzięła udział w konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego organizowanej jak co roku przez Instytut Praw Pacjenta.

W dniu 10 lutego 2011 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Św. Kamila. Główną ideą nagrody, przyznawanej z okazji obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego, jest przybliżanie i promowanie osób oraz instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania kultury akceptacji i solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Na gali obecny był Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką. Galę poprzedziło spotkanie liderów organizacji pacjentów z Minister Zdrowia Ewą Kopacz oraz Prezesem NFZ Jackiem Paszkiewiczem.

W następnym dniu miała miejsce konferencja z udziałem przedstawicieli organizacji pacjentów oraz przedstawicieli personelu medycznego. Bardzo istotnym tematem, który został poruszony była relacja i współpraca pomiędzy lekarzem, a pacjentem. Podkreślono, jak ważne znaczenie ma zrozumienie problemów pacjenta przez personel medyczny.

Podczas tego dwudniowego spotkania Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych reprezentowane było przez Panią Iwonę Mazur.

Zdjęcia z gali dostępne są pod adresem:

https://www.eastnews.pl/pictures/subject/id/00952860/section/news/bulletinId/8265

Napisz komentarz