NAGRODA DLA PROF. BOLESŁAWA RUTKOWSKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE CHORYM

W dniu 11 lutego 2014 roku obchodzony jest XXII Światowy Dzień Chorego. Dzień ten stanowi szczególną okazję do wyrażenia szacunku i uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Ta wyjątkowa data skłania również do refleksji nad znaczeniem cierpienia w życiu ludzkim, uwrażliwia na los potrzebujących opieki oraz pozwala wykształcić w sobie niesamolubną potrzebę towarzyszenia bliźnim w najtrudniejszych chwilach ich życia.

Nagrodzeni w kategorii "nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym". (Fot. Marta Ankiersztejn, źródło: https://www.prawapacjenta.eu/)
Nagrodzeni w kategorii „nagroda specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym”. (Fot. Marta Ankiersztejn, źródło: https://www.prawapacjenta.eu/)

Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej i we współpracy z Fundacją Ius Medicinae odbywa się w Warszawie VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów, w którym uczestniczy prawie 200 liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów. Kluczowymi punktami dwudniowych obchodów są uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila oraz spotkanie uczestników z Ministrem Zdrowia wraz z towarzyszącymi zastępcami oraz Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.


W dniu 10 lutego br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila. Uroczystość, podczas której w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby i instytucje zaangażowane w niesienie pomocy osobom chorym i cierpiącym. Galę poprowadzili Urszula Chincz i Radosław Brzózka. Ceremonię uświetnił występ zwycięzcy The Voice of Poland 2013 Mateusza Ziółko wraz z zespołem oraz finalistów programu – Jagody Kret i Michała Grobelnego. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych, artyści oraz media. Współorganizatorem Gali jest Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. Patronat medialny nad Galą objął Rynek Zdrowia i portal rynekzdrowia.pl.

Laureaci Nagrody Św. Kamila 2014
W dniu 10 lutego 2014 roku podczas uroczystej Gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie, wręczone zostały Nagrody Św. Kamila w następujących kategoriach:
1. Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących:

Nagroda Główna – prof. dr hab. med. Alina Midro
Za to, że jako ekspert od rzadkich schorzeń genetycznych, nigdy nie zapomina Pani Profesor o nadrzędnej wartości życia ludzkiego. Za to, że w codziennej pracy obdarza Pani empatią pacjentów oraz osoby im bliskie. Za całokształt dorobku naukowego i wkład w rozwój genetyki w Polsce.


Wyróżnienie – dr med. Sławomir Mazur
Dla lekarza onkologa, dobrego i szlachetnego Człowieka, który nigdy nie poddał się w walce o życie i zdrowie pacjenta. Za dary troski, nadziei i serca, szacunek i życzliwość bezwarunkowo ofiarowane pacjentom.


Wyróżnienie – Janina Jaroń
Za to, że pełniąc misję pielęgniarki własnym przykładem wypełnia Pani testament Świętego Kamila oraz umacnia autorytet zawodowy środowiska pielęgniarskiego. Za to, że potrafi Pani umiejętnie odkrywać potrzeby chorych i z wielką wrażliwością je spełniać.

2. Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi
i ich rodzinami:
Nagroda Główna – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Za realizowane przez wiele lat skuteczne działania zmierzające do zwiększenia jakości życia pacjentów chorych na cukrzycę w Polsce oraz za całokształt aktywności edukacyjnej Stowarzyszenia.

Wyróżnienie – Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu
Za wcielanie w życie słów bł. Jana Pawła II oraz Janusza Korczaka o potrzebie kochania każdego człowieka bez względu na to, kim jest i jak wygląda. Za to, że Fundacja codziennie ofiarowuje dzieciom z porażeniem mózgowym i ich najbliższym bezmiar miłości.

Wyróżnienie – Fundacja SOS Życie
Za to, że poprzez swoje działania Fundacja przywróciła wielu Amazonkom szczery uśmiech i wiarę w lepsze jutro. Za to, że nauczyła nas, jak w procesie choroby nowotworowej na nowo odkryć swoją wartość i piękno.

3. Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną:
Nagroda Główna – Henryk Szrubarz
Za to, że w audycjach radiowych przedstawia Pan problemy ważne dla chorych w sposób ciekawy i zrozumiały dla każdego słuchacza. Tą nagrodą pragniemy okazać uznanie za profesjonalizm Pana warsztatu dziennikarskiego na antenie Polskiego Radia oraz docenić rzetelność w propagowaniu wiedzy o zdrowiu.

Wyróżnienie – Małgorzata Mikulska-Rembek
Za to, że w pracy dziennikarskiej potrafi Pani nieść pomoc ludziom w potrzebie, wnosząc nową jakość do polskiego dziennikarstwa zdrowotnego. Tym wyróżnieniem pragniemy okazać uznanie za profesjonalizm Pani warsztatu dziennikarskiego oraz docenić rzetelność w propagowaniu wiedzy o zdrowiu.

Wyróżnienie – Agnieszka Fedorczyk
Za to, że w pracy dziennikarskiej potrafi Pani wyzwolić w chorych wolę walki i zmianę postawy wobec własnej choroby. Tym wyróżnieniem pragniemy okazać uznanie dla Pani profesjonalnego warsztatu oraz docenić rzetelność w propagowaniu wiedzy o zdrowiu.

4. Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym:
Zofia Puchelak
Za to, że niełatwą pracę wspierania chorych psychicznie i ich rodzin przemieniła Pani w rodzinne wsparcie pełne miłości i zrozumienia. Nagroda ta jest wyrazem podziękowania za służbę bliźniemu, która stała się wartością nadrzędną w Pani codziennym życiu.

Irena Chołuj
Za promowanie w pracy zawodowej idei porodów domowych w atmosferze rodzinnego
ciepła. Za to, że przez lata swojej pracy zawodowej każdej kobiecie w stanie błogosławionym ofiarowała Pani profesjonalną pomoc medyczną i osobiste wsparcie.

Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Za to, że zaangażowanie i determinacja Pana Profesora uratowały wiele istnień ludzkich. Za to, że nigdy nie zapomniał Pan, dlaczego został lekarzem i dzięki temu potrafi skutecznie łączyć profesjonalizm z empatią dla pacjentów. Za całokształt dorobku naukowego i wkład w rozwój dializoterapii w Polsce.

Prof. nadzw. dr hab. med. Mirosław Ząbek
Za to, że w pracy zawodowej własnym przykładem świadczy Pan Profesor o tym, iż poszukiwania duszy w medycynie mają sens. Za to, że skutecznie podejmuje Pan walkę z wyzwaniami w medycynie, kierując się zawsze dobrem pacjenta. Za całokształt dorobku naukowego i wkład w rozwój neurochirurgii w Polsce.

Źródło: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Napisz komentarz